0

7 návyků skutečně efektivních lidí

Program osobního leadershipu

7 návyků skutečně efektivních lidí Přihláška

Návyky představují v našich životech mocnou sílu. Na nich závisí, nakolik jsme efektivní. Smyslem
7 návyků skutečně efektivních lidí je pomoci lidem vést život opravdu efektivním způsobem. Program představuje ověřený proces osobního a mezilidského růstu, který má jak okamžitý, tak dlouhodobý dopad.

 

Má váš tým ty správné návyky?

annie-spratt-608002-unsplash
I když jsou lidé jakkoli výkonní, dlouhodobého úspěchu mohou dosáhnout pouze tehdy, budou-li schopni efektivně vést sami sebe, zaujmout druhé, mít na ně vliv, spolupracovat, stále zlepšovat a obnovovat své schopnosti.

Tyto složky jsou základním kamenem osobní, týmové i firemní efektivity.

  

 

Ověřený systém osobního vedení založený 
na nadčasových principech efektivity

Rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí vychází ze stejnojmenného bestselleru Stephena R. Coveyho. Přináší zlepšení v oblasti produktivity, komunikace, zaměření na priority, budování vztahů a vedení druhých lidí. Organizacím umožňuje vytvořit základní rámec pro budování jedinečné firemní kultury. 

kontinuum

Posloupnost a vzájemnou provázanost 7 návyků ilustruje kontinuum zralosti, které účastníky semináře postupně vede od závislosti přes nezávislost až k vzájemnosti − od osobního úspěchu (osvojení si návyků 1, 2 a 3) ke společnému vítězství (návyky 4, 5 a 6). Sedmý a poslední návyk (princip vyvážené obnovy sil) zastřešuje všechny ostatní.

Návyky působí v souladu s přirozenými zákony růstu. Umožňují kumulativní proces postupující krok za krokem, který společně vytváří vysoce integrovaný rozvoj efektivity − osobní i v mezilidských vztazích.

Více k obsahu semináře 


Návyky efektivity
 

habit 1

Návyk 1: Buďte proaktivní
Přijímejte zodpovědnost za své chování, rozhodnutí a výsledky. Zaměřte se na to, co můžete ovlivnit.

habit 2

Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec
Definujte požadované výsledky a plán, jak jich dosáhnout.

habit 3

Návyk 3: To nejdůležitější dávejte na první místo
Zaměřte se na priority a realizaci nejdůležitějších cílů.

habit 4

Návyk 4: Myslete způsobem výhra – výhra
Budujte vztahy s vysokou s mírou důvěry a rozvíjejte efektivní spolupráci.

habit 5

Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
Rozvíjejte efektivní komunikaci na všech úrovních organizace. 

Návyk 6

Návyk 6: Vytvářejte synergii
Vytvářejte inovativní řešení ve vztazích lidí s rozdílnými názory. 

habit 7

Návyk 7: Ostřete pilu
Neustálé se zdokonalujte, zvyšujte motivaci a životní rovnováhu každodenní obnovou sil ve všech oblastech vašeho života.

L

LŘešení vám rádi představíme a poskytneme časově omezený přístup do portálu

All Access Pass

 

Semináře a webináře pro veřejnost

3. 10. 2023 Velké Pavlovice - Penzion André

2+2 dny, 9.00-17.30

Seminář

7 návyků skutečně efektivních lidí

Lektor programu: Radek Maňásek

Rozvojový program osobního vedení zaměřený na zvyšování efektivity, zodpovědnosti, zkvalitnění vztahů a spolupráce


Dokumenty

7 návyků skutečně efektivních lidí

7 návyků skutečně efektivních lidí

Rozvojový program osobního vedení zaměřený na zvyšování efektivity, zodpovědnosti, zkvalitnění vztahů a spolupráce

7 návyků skutečně efektivních lidí  – základy

7 návyků skutečně efektivních lidí  – základy

Seminář zaměřený na základní principy a postupy 7 návyků vhodný pro zaměstnance v nemanažerských pozicích

Implementace 7 návyků v organizaci

Implementace 7 návyků v organizaci

Workshop pro lídry, kteří prošli programem 7 návyků. Učí je, jak začlenit principy 7 návyků do každodenního fungování svých týmů a vytvářet výkonnou firemní kulturu