0

7 návyků skutečně efektivních lidí

Program osobního leadershipu

7 návyků skutečně efektivních lidí Přihláška

Návyky představují v našich životech mocnou sílu. Na nich závisí, nakolik jsme efektivní. Smyslem
7 návyků skutečně efektivních lidí je pomoci lidem vést život opravdu efektivním způsobem. Program představuje ověřený proces osobního a mezilidského růstu, který má jak okamžitý, tak dlouhodobý dopad.

 

Výzva

Má váš tým ty správné návyky?

annie-spratt-608002-unsplash
I když jsou lidé jakkoli výkonní, dlouhodobého úspěchu mohou dosáhnout pouze tehdy, budou-li schopni efektivně vést sami sebe, zaujmout druhé, mít na ně vliv, spolupracovat, stále zlepšovat a obnovovat své schopnosti.

Tyto složky jsou základním kamenem osobní, týmové i firemní efektivity.

 
Banner 7H coach


 
Řešení

Ověřený systém osobního vedení založený 
na nadčasových principech efektivity

Rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí vychází ze stejnojmenného bestselleru Stephena R. Coveyho. Přináší zlepšení v oblasti produktivity, komunikace, zaměření na priority, budování vztahů a vedení druhých lidí. Organizacím umožňuje vytvořit základní rámec pro budování jedinečné firemní kultury. 

kontinuum

Posloupnost a vzájemnou provázanost 7 návyků ilustruje kontinuum zralosti, které účastníky semináře postupně vede od závislosti přes nezávislost až k vzájemnosti − od osobního úspěchu (osvojení si návyků 1, 2 a 3) ke společnému vítězství (návyky 4, 5 a 6). Sedmý a poslední návyk (princip vyvážené obnovy sil) zastřešuje všechny ostatní.

Návyky působí v souladu s přirozenými zákony růstu. Umožňují kumulativní proces postupující krok za krokem, který společně vytváří vysoce integrovaný rozvoj efektivity − osobní i v mezilidských vztazích.

Více k obsahu semináře 


Návyky efektivity
 

habit 1

Návyk 1: Buďte proaktivní
Přijímejte zodpovědnost za své chování, rozhodnutí a výsledky. Zaměřte se na to, co můžeme ovlivnit.

habit 2

Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec
Definujte požadované výsledky a plán, jak jich dosáhnout.

habit 3

Návyk 3: To nejdůležitější dávejte na první místo
Zaměřte se na priority a realizaci nejdůležitějších cílů.

 

habit 4

Návyk 4: Myslete způsobem výhra – výhra
Budujte vztahy s vysokou s mírou důvěry a rozvíjejte efektivní spolupráci.

habit 5

Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
Rozvíjejte efektivní komunikaci na všech úrovních organizace. 

habit 6

Návyk 6: Vytvářejte synergii
Vytvářejte inovativní řešení ve vztazích lidí s rozdílnými názory a taková, která vedou ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.

 

habit 7

Návyk 7: Ostřete pilu
Neustálé se zdokonalujte, zvyšujte motivaci a životní rovnováhu každodenní obnovou sil ve všech oblastech vašeho života.

 

 

Materiály k semináři

Součástí semináře jsou bohaté materiály, které jsme navrhli tak, aby účastníkům pomáhaly důsledně zavádět principy efektivity do jejich každodenního života.

Každý účastník semináře získá:
 • 7N materiály 2019_orez360° zpětnou vazbu nebo sebehodnocení
 • inspirativní pracovní manuál
 • brožurku Osobní závazek 7×7 dní − sedmitýdenní plán zvyšování efektivity s aktivitou na každý den
 • dvoje pracovní karty 
 • kartičku pro týdenní plánování
 • každodenního průvodce Living the 7 Habits v podobě aplikace pro mobilní telefony


Výsledek

Objevte, nakolik nadčasové principy rozhodují o budoucím úspěchu

Rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí otevírá účastníkům cestu k tomu, jak být efektivnější. Jeho procesy a nástroje jim umožní, aby si návyky efektivity nejen osvojili, ale především je okamžitě používali. 

Program rozvíjí efektivitu ve třech rovinách:
Osobní
 • Posiluje osobní zralost, produktivitu a schopnost vést sebe sama.
 • Díky důkladnému plánování a soustředění na stanovené cíle vede ke zvládání klíčových priorit.

 

Týmová
 • Zvyšuje zapojení týmu, posiluje pracovní morálku a spolupráci. 
 • Zlepšuje komunikační dovednosti a vztahy.
 
Firemní
 • Vytváří rámec pro rozvoj základních hodnot a budování efektivní firemní kultury.
 • Rozvíjí stávající i potenciální lídry, kteří jsou příkladem charakteru a způsobilosti.

„V programu 7 návyků jsme viděli principy, na kterých jsme již v počátcích podvědomě firmu budovali. Používat 7 návyků znamená začít u sebe a pracovat sám na sobě, což souznělo s naší vizí, abychom výsledků dosahovali se spokojenými lidmi. Dalším důvodem, byl společný jazyk – v 7 návycích je to jedna z prvních věcí, jež si velmi rychle osvojíte a která pomáhá sjednotit zaměření a komunikaci lidí napříč firmou.“

— Robert Zatloukal, generální ředitele RPC PROMENS Zlín

Přečtěte si případovou studii

Další případové studie: AV Media, Centiro

Forma dodání
 
Řešení pro firmy

 

Otevřené programy
 • čtyřdenní seminář (2+2 dny): 31 400 Kč bez DPH, bez ubytování
 • třídenní seminář (2+1 den): 27 400 Kč bez DPH, bez ubytování

 

Rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí začíná vstupním hodnocením − 360° zpětnou vazbou nebo sebehodnocením (on-line dotazník) a končí hodnocením výstupním. Obě jsou zahrnuta v ceně.

7N proces

 

Tento program získáte také s licencí All Access Pass.

All Access Pass All Access Pass vám zajistí přístup k rozsáhlé knihovně programů, digitálních lekcí, videí, hodnocení a dalších nástrojů FranklinCovey. Využívat je můžete prostřednictvím svých interních lektorů, on-line nebo samostatně vlastním tempem. 

Za výrazně nižší cenu na osobu, než je cena standardního semináře, můžete pracovat s lidmi napříč celou organizací a rozvíjet klíčové osoby. Licence je vhodná pro firmy, které hledají flexibilní, dlouhodobý a finančně efektivní sytém vzdělávání zaměstnanců.

Aktuální termíny pro veřejnost

23. 9. 2021 Penzion André

2+2 dny

Seminář

7 návyků skutečně efektivních lidí

Lektor programu: Radek Maňásek

Rozvojový program osobního vedení zaměřený na zvyšování efektivity, zodpovědnosti, zkvalitnění vztahů a spolupráce


Dokumenty

7 návyků skutečně efektivních lidí

7 návyků skutečně efektivních lidí

Rozvojový program osobního vedení zaměřený na zvyšování efektivity, zodpovědnosti, zkvalitnění vztahů a spolupráce

7 návyků skutečně efektivních lidí – základy

7 návyků skutečně efektivních lidí  – základy

Seminář zaměřený na základní principy a postupy 7 návyků vhodný pro zaměstnance v nemanažerských pozicích

Implementace 7 návyků v organizaci

Implementace 7 návyků v organizaci

Workshop pro lídry, kteří prošli programem 7 návyků. Učí je, jak začlenit principy 7 návyků do každodenního fungování svých týmů a vytvářet výkonnou firemní kulturu