7 návyků (nejen) pro ženy

Jak uplatňovat návyky efektivity v osobním a rodinném životě

7 NÁVYKŮ (NEJEN) PRO ŽENY

Rozvojový program osobního vedení zaměřený tentokrát spíše na propojení rolí v osobním a rodinném životě s těmi profesními, dále na komunikaci s dětmi a vytváření prostoru pro vlastní regeneraci a relaxaci.

Výzva

Čas pro druhé, čas pro sebe? Dar.

darJakkoli se nám v dnešním světě nabízí téměř neomezené možnosti, cesta k úspěchu a spokojenosti není pro ženy v této dynamické době úplně snadná. Dosahovat výsledků v zaměstnání a skloubit jej s organizací a realizací každodenních úkolů spojených s chodem rodiny může být vyčerpávající. Jsme matky, manželky, dcery, podnikatelky, manažerky. Řídíme, plánujeme doma i v práci, vychováváme děti pro 21. století. Snažíme se uspokojit potřeby každého člena rodiny a to, co děláme, chceme zvládnout na jedničku. 

Jak si najít prostor na pravidelný odpočinek a regeneraci? Málokdo si uvědomuje, že čas, který věnujeme samy sobě, nám umožňuje lépe se starat o ostatní a je nezbytný k našemu růstu.

 Řešení

Pochopit, kam směřuji

Našimi životy se prolíná mnoho rolí.
Abychom své životní role dokázaly naplnit, je důležité si uvědomit, čeho chceme v každé z nich dosáhnout.

kontinuumRozvojový program 7 návyku skutečně efektivních lidí představuje systém osobního vedení, který přináší zlepšení ve všech oblastech života, doma i v práci.

Program 7 návyků pro ženy je zaměřený spíše na osobní stránku, na rodinu a specifika žen. Nabízí inspiraci, jak může být využívání principů 7 návyků skutečné užitečné a nápomocné. Povede vás při hledání vize a smyslu a umožní vám zaměřit se na to podstatné, seznámíte se s filozofií práce s časem. Osobní efektivita vám pomůže nalézt rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem, vytvářet pevné vztahy a prostředí ke zdravému růstu dětí a k rozvoji jejich charakteru a schopností.

Program vychází ze stejnojmenného bestselleru Stephena R. Coveyho.

Více k obsahu semináře

 

 


Znáte to?Co mi program přinese

Uplatňováním návyků efektivity můžete změnit svůj život

Osvojíte si návyky efektivity a dále se seznámíte s tím, jak:
 • velké kamenybýt strůjcem svého úspěchu 
 • být sebevědomé a proaktivní – nestát se obětí přehnaných představ o tom, co všechno má žena zvládnout, případně co očekává okolí
 • si uvědomit své životní role a z nich plynoucí nejvýznamnější cíle
 • rozlišovat mezi naléhavým a důležitým, nesnažit se vše zvládnout, naučit se říkat ne nedůležitým věcem
 • uplatňovat 7 návyků při vedení dětí,  při řešení problémů a v komunikaci, zejména v období dospívání
 • efektivně využít emoce a pocity s nimi spojené
 • neocitnout se ve stresu, předcházet zdravotním problémům, nebo dokonce vyhoření
 • aktivně nacházet každý den čas pro sebe 
 • být příkladem členům rodiny, uplatňovat výše uvedené principy v každodenním životě a inspirovat k tomu své okolí


Materiály k semináři

Součástí semináře jsou bohaté materiály, které jsme navrhli tak, aby účastníkům pomáhaly důsledně zavádět principy efektivity do každodenního života.

Každý účastník semináře získá:
 • 7N materiály 2019_orez360° zpětnou vazbu nebo sebehodnocení
 • inspirativní pracovní manuál
 • brožurku Osobní závazek 7×7 dní − sedmitýdenní plán zvyšování efektivity s aktivitou na každý den
 • dvoje pracovní karty 
 • kartičku pro týdenní plánování
 • každodenního průvodce Living the 7 Habits v podobě aplikace pro mobilní telefony


Rozsah a cena programu


Rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí začíná vstupním hodnocením − 360° zpětnou vazbou nebo sebehodnocením (on-line dotazník) a končí hodnocením výstupním. Obě jsou zahrnuta v ceně.

7N proces Varianty dodání:
 • čtyřdenní seminář pro veřejnost: 31 400 Kč bez DPH, bez ubytování

Programy pro veřejnost

18. 9. 2019 Hotel Zámek Berchtold

čtyřdenní seminář (2+2 dny)  

Seminář

7 návyků (nejen) pro ženy

Lektor programu: Marina Machovská

Rozvojový program osobního vedení zaměřený tentokrát spíše na propojení rolí v osobním a rodinném životě s těmi profesními, dále na komunikaci s dětmi a vytváření prostoru pro vlastní regeneraci a relaxaci