0

7 návyků (nejen) pro ženy

Jak podpořit diverzitu na pracovišti a ženy lídry

7 NÁVYKŮ (NEJEN) PRO ŽENY

Podle výzkumu* společnosti Gallup 48 % zaměstnaných žen aktivně hledá novou, lépe vyhovující pracovní pozici a 60 % jich hodnotí faktory work-life balance a životní pohodu jako velmi důležité při posuzování nového zaměstnání. 

Výzva

Jak si udržet ženské talenty ve firmě? A jak přilákat nové?  

ženy lídři

Diverzita na pracovišti není pouze často skloňovaný pojem. Je to snadno měřitelný faktor, který jednoznačně vede k vyšší výkonosti týmů a kreativitě. Přináší výhody pro obě strany – pro zaměstnavatele i pro zaměstnance.

Nemusí být snadné sladit práci a starost o rodinu, ale je to možné. Cesta vede přes pochopení klíčových cílů a priorit a dobrou práci s časem a energií.

Návyky efektivity pomohou vašim zaměstnankyním a ženám ve vedoucích pozicích dosahovat dlouhodobě dobrých a především udržitelných výsledků i osobní spokojenosti.

* Výzkum společnosti GallupŘešení

Vytvářejte firemní kulturu, která umožní rozvíjet a využívat potenciál žen, 
a zvyšte tak jejich motivaci a zapojení.  

kontinuumRozvojový program 7 návyku skutečně efektivních lidí představuje systém osobního vedení, který přináší zlepšení ve všech oblastech života.

Program 7 návyků pro ženy nabízí inspiraci, jak může být využívání principů 7 návyků užitečné a nápomocné v pracovním i osobním životě žen. Povede vás při hledání vize a smyslu a umožní vám zaměřit se na to podstatné, seznámíte se s filozofií práce s časem. Osobní efektivita vám pomůže nalézt rovnováhu mezi soukromým životem a kariérou, vytvářet pevné vztahy a prostředí k rozvoji dětí, jejich charakteru a schopností.

Program vychází ze stejnojmenného bestselleru Stephena R. Coveyho.

Více k obsahu semináře

 

 


Empatická komunikace (film ze semináře)Výsledek

Návyky efektivity mění život 

Účastnice semináře si osvojí návyky efektivity a dále se naučí, jak:
(v pracovní rovině)
 • efektivně plánovat svůj pracovní i osobní čas
 • soustředit se na nejvyšší priority a cíle – dlouhodobě dosahovat výjimečných pracovních výsledků
 • efektivně vést tým – jak komunikovat, delegovat, motivovat, nepodněcovat synergický efektinspirovat své kolegy, což povede k vyšší angažovanosti a stabilitě vašeho/celého pracovního týmu
 • ubránit se neproduktivní zátěži a syndromu vyhoření  (jak vy osobně tak u kolegů)
 
 
 
 
 
(v osobní rovině)
 • být strůjcem svého úspěchu 
 • být sebevědomé a proaktivní – nestát se obětí představ o tom, co všechno má žena zvládnout, případně co očekává okolí
 • si uvědomit své životní role a z nich plynoucí nejvýznamnější cíle
 • rozlišovat mezi naléhavým a důležitým, naučit se říkat ne nedůležitým věcem
 • uplatňovat 7 návyků při vedení dětí 
 • efektivně využít emoce a pocity s nimi spojené
 • neocitnout se ve stresu, předcházet zdravotním problémům 
 • aktivně nacházet čas pro sebe 
 • být příkladem členům rodiny, uplatňovat výše uvedené principy v každodenním životě a inspirovat k tomu své okolí

Materiály k semináři

Součástí semináře jsou bohaté materiály, které jsme navrhli tak, aby účastníkům pomáhaly důsledně zavádět principy efektivity do každodenního života.

Každý účastník semináře získá:
 • 7N materiály 2019_orez360° zpětnou vazbu nebo sebehodnocení
 • inspirativní pracovní manuál
 • brožurku Osobní závazek 7×7 dní − sedmitýdenní plán zvyšování efektivity s aktivitou na každý den
 • dvoje pracovní karty 
 • kartičku pro týdenní plánování
 • každodenního průvodce Living the 7 Habits v podobě aplikace pro mobilní telefony

 
Forma dodání
 • čtyřdenní seminář pro veřejnost: 31 400 Kč bez DPH, bez ubytování

Rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí začíná vstupním hodnocením − 360° zpětnou vazbou nebo sebehodnocením (on-line dotazník) a končí hodnocením výstupním. Obě jsou zahrnuta v ceně.

7N proces

Semináře a webináře pro veřejnost

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.