0

Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec

Návyk osobní vize

Mám jasnou vizi, kam směřuji i čeho chci dosáhnout a proč

Začínat s myšlenkou na konec znamená startovat každý den, úkol nebo projekt s jasnou vizí toho, kam směřujete a co je vašim cílem. Pak můžete napnout všechny proaktivní síly k tomu, aby se vize uskutečnily. Pokud nemáme jasnou životní vizi, svádí nás to žít reaktivně – podle scénáře, který nám předloží někdo jiný, nebo v nekonečné smyčce opakovat staré vzorce.

 


dvojí vytváření

Stanovte požadované výsledky dříve, než začnete jednat


Druhý návyk se zakládá na představivosti – schopnosti vybavit si v mysli to, co momentálně nevidíte. Opírá se o princip dvojí fáze vzniku: mentální (první) a fyzické (druhé). Mentální fáze předchází fyzické, stejně jako projekt předchází stavbě.

 

Víte, kam směřujete?

Návyk 2 lze aplikovat na efektivní vedení schůzek, jednání a náročných rozhovorů apod. Primárně se zaměřuje na mentální fázi vzniku s ohledem na vlastní život. Nejlepší začátek je sepsat si osobní poslání. Osobní poslání je výrazem toho, jakým člověkem chcete být, čeho chcete dosáhnout a čím chcete přispět. Definuje vaše nejhlubší hodnoty a vysvětluje, jak se u vás projeví v životě. Stává se takovým plánem pro váš život.

entrepreneur-593358_640

Vyzkoušejte: 

TIP: Vyhraďte si čas, kdy se odpoutáte od každodenních činností, a začněte pracovat na svém osobní poslání. Popište, jak jej budete naplňovat, stejně jako vaše nejdůležitější životní role a jak každá z nich přispívá k vašemu celkovému poslání.

Mission Statement BuilderVytvořte si osobního poslání 
Mission Statement Builder 


„Opravdu nezáleží na tom, jak rychle jdete, pokud jdete špatným směrem.“
– STEPHEN R. COVEYVíce o 7 návycích