0

Návyk 1: Buďte proaktivní

Návyk osobní zodpovědnosti

Návyk 1: Buďte proaktivní

Mám svobodu volby a jsem zodpovědný za své chování, výsledky a růst

Principem, který je podstatou prvního návyku, je převzetí zodpovědnosti. Každý si může zvolit odpověď. Mít odpovědnost znamená být schopný odpovědět. Je mnohem snazší říct: Nejsem zodpovědný. Daleko hůř zní: Jsem nezodpovědný.

„Neutvářejí mě okolnosti, ale má vlastní rozhodnutí.“

– STEPHEN R. COVEY

Návyk 1 říká, že je váš život výsledkem hodnot a rozhodnutí, nikoli pocitů a vnějších podmínek. Být proaktivní znamená, že se chopíte iniciativy a uděláte, cokoli je potřeba, aby se dobré věci uskutečnily. Opakem proaktivity je reaktivita, která vede k tomu, že si připadáte jako oběť. Reaktivní lidé svádí vinu na genetiku, výchovu, minulost, okolnosti, počasí… jsou přesvědčeni, že mají důvod tímto způsobem mluvit – aniž by se hlásili k odpovědnosti.

Každý den nás život podrobuje mnoha drobným zkouškám v obyčejných záležitostech. Jestliže si už v této fázi začneme počínat proaktivně, postupně se v nás rozvine obrovská schopnost zvládat i velké komplikace nebo zklamání. Naučíme se, že máme možnost volit postoj a vlastní odezvu za jakýchkoli okolností. 

Proaktivní řeč vyjadřuje naši schopnost měnit vlastní životy, podporuje tvůrčí přístup a efektivní jednání.


Proaktivní chování

Podnět_odezva_edited


Mezi tím, co se nám přihodí – podnětem – a naší odpovědí na něj, se nachází prostor. V něm leží naše svoboda a schopnost zvolit si  způsob odezvy. Když moudře využíváme prostor mezi podnětem a odezvou, naše svoboda volby roste.

 

Okruh vlivu_zájmu 7 návykůMísto reagování na záležitosti, které nemohou ovlivnit nebo jen velmi okrajově, proaktivní lidé soustředí svou energii, čas a úsilí na věci, jež změnit mohou. Jinými slovy se zaměřují na tzv. okruh vlivu – ten zahrnuje oblasti, s nimiž lze něco udělat. Můžete je ovlivnit, mít nad nimi kontrolu – patří sem třeba zdraví, rodina či práce. Naopak okruh starostí a zájmů zahrnuje věci, které ovlivnit nijak nemůžete: například počasí, mezinárodní události, přírodní síly a tak dále. Když budete za jakýchkoli okolností soustředit svou energii na vnitřní okruh, na věci, které jste schopni ovlivnit nebo změnit, a budete trpěliví a vytrvalí, váš okruh vlivu se bude zvětšovat.

 

 

Více o 7 návycích