0

Návyk 1: Buďte proaktivní

Návyk osobní zodpovědnosti

Mám svobodu volby a jsem zodpovědný za své chování, výsledky a růst

Podstatou prvního návyku je převzetí zodpovědnosti. Každý si může zvolit odpověď. Mít odpovědnost znamená být schopný odpovědět. Váš život výsledkem vašich hodnot a voleb – rozhodnutí, nikoli pocitů a vnějších podmínek.

 

Být proaktivní znamená, že se chopíte iniciativy a uděláte, cokoli je potřeba, aby se dobré věci uskutečnily, a soustředíte se na svůj Okruh vlivu – věnujete svůj čas a energii tomu, nad čím máte kontrolu a co můžete ovlivnit.

 

Opakem proaktivnáho jednání je reaktivita. Reaktivní lidé jsou hnáni svými emoce, okolnostmi a podmínkami a cítí se jako oběť. Zaměřují se na svůj Okruh starostí a tráví spoustu času staráním se o věci, které nemoho změnit.

Okruh vlivu a zájmu

Okruh vlivu

Když se příliš zaměříme na okolnosti, které ovlivnit nemůžeme, povede to ke zbytečnému pocitu bezmoci. Když ale soustředíme úsilí na věci, se kterými můžeme něco udělat, rozšíříme své znalosti i zkušenosti a stáváme se důvěryhodnějšími. A tím se zvětšuje i náš okruh vlivu.


Proaktivní řeč vyjadřuje naši schopnost měnit vlastní životy, podporuje tvůrčí přístup a efektivní jednání.

 

Vidět za roh_edited 2

Vyzkoušejte

TIP: Vyberte si nějakou obtížnou situaci v pracovním nebo osobním životě, která je pro vás frustrující. Zamyslete se, zda na ni máte přímý vliv, nepřímý vliv, anebo je zcela mimo vaši kontrolu. Uvědomte si, co můžete ovlivnit. Co uděláte jako první krok, abyste danou situaci vyřešili, nebo ji alespoň zlepšili?


„Neutvářejí mě okolnosti, ale má vlastní rozhodnutí.“
– STEPHEN R. COVEY


 

Více o 7 návycích