0

Návyk 1: Buďte proaktivní

Návyk osobní zodpovědnosti

Mám svobodu volby a jsem zodpovědný za své chování, výsledky a růst

Principem, který je podstatou prvního návyku, je převzetí zodpovědnosti. Každý si může zvolit odpověď. Mít odpovědnost znamená být schopný odpovědět. Je mnohem snazší říct: Nejsem zodpovědný. Daleko hůř zní: Jsem nezodpovědný.„Neutvářejí mě okolnosti, ale má vlastní rozhodnutí.“

– STEPHEN R. COVEY


Návyk 1 říká, že je váš život výsledkem hodnot a rozhodnutí, nikoli pocitů a vnějších podmínek. Být proaktivní znamená, že se chopíte iniciativy a uděláte, cokoli je potřeba, aby se dobré věci uskutečnily.

 

Opakem proaktivity je reaktivita, která vede k tomu, že si připadáte jako oběť. Reaktivní lidé svádí vinu na genetiku, výchovu, minulost, okolnosti, počasí… jsou přesvědčeni, že mají důvod tímto způsobem mluvit – aniž by se hlásili k odpovědnosti.


Proaktivní řeč vyjadřuje naši schopnost měnit vlastní životy, podporuje tvůrčí přístup a efektivní jednání.

Podnět_odezva_edited

Proaktivní chování


Mezi tím, co se nám přihodí – podnětem – a naší odpovědí na něj, se nachází prostor. V něm leží naše svoboda a schopnost zvolit si  způsob odezvy. Když moudře využíváme prostor mezi podnětem a odezvou, naše svoboda volby roste.


Více o 7 návycích