0

7 návyků pro manažery

Základní dovednosti a nástroje pro vedení týmu

Úspěšné vedení týmu si žádá specifické dovednosti – jiné, než jaké očekáváme od jednotlivců.

 

Výzva

Jak se stát skutečně efektivním manažerem?

Lídři nad výsledkyKdyž manažeři neobstojí, většinou je to proto, že nedokázali dosáhnout důležitých výsledků. 
Důvody bývají obvykle dvojí:
 1. Řídí ostatní, aniž by dokázali dobře řídit sami sebe.
 2. Řídí ostatní místo toho, aby je nechali řídit se sami podle dohodnutých kritérií.


  FotkyFoto_64962873_SPřečtěte si články 
  o leadershipu

 



Řešení

Naučte se nejprve efektivně řídit sebe sama, pak veďte druhé

7NM_kontunuumPřijměte principy 7 návyků pro manažery a poskytněte svým lídrům nezbytné dovednosti a nástroje k úspěšnému vedení lidí. Základem semináře je pochopení a osvojení si návyků efektivity a následně jejich aplikování při vedení druhých lidí. 

Více k obsahu semináře

 

 

Zevnitř ven znamená začít u sebe – v hloubi
vlastních paradigmat, charakteru a motivů
.


 STEPHEN R. COVEY

Materiály k semináři

Každý účastník semináře získá:7NM_obrázek materiálů
 • účastnický manuál
 • příručku Základy managementu
 • přístup na stránku pro absolventy s on-line nástroji

 

 



Výsledek
 

Objevte, nakolik nadčasové principy rozhodují o budoucím úspěchu

Seminář 7 návyků pro manažery odhaluje účastníkům nové přístupy, umožňuje jim uplatňovat jiné způsoby myšlení, dovednosti a nástroje, které jim pomohou stát se skvělými a schopnými lídry. 

V rámci semináře se účastníci naučí:
 • Překonávat překážky, hledat skryté zdroje.
 • Rozvíjet myšlení orientované na výsledky.
 • Uvědomovat si svůj přínos v současné roli a zlepšovat plánování klíčových aktivit.
 • Minimalizovat plýtvání energií a časem.
 • Vést týmy motivované ke špičkovým výkonům díky společným očekáváním a sdílené odpovědnosti.
 • Empaticky naslouchat a vytvářet atmosféru otevřené a upřímně myšlené pomoci.
 • Prokazovat kreativní řešení problémů.
 • Uvolňovat potenciál každého člena týmu 

„7 návyků mě zaujalo jako perfektní souhrn návyků, kterými by se manažer měl řídit.
Připomínají, abychom byli proaktivní a věnovali se našemu  okruhu vlivu, vždy mysleli na výsledek a soustředili se na to, co je důležité. Vynikající kompas pro každého manažera.“

— DAVID LESCH, GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI AV MEDIA, a. s.

Přečíst případovou studii

Forma dodání

Seminář je vhodný pro začínající manažery a lídry týmů. Doporučujeme jej zejména absolventům programů 7 návyků skutečně efektivních lidí, kteří se s filosofií programu již seznámili a nyní hledají praktické nástroje, s jejichž pomocí by mohli návyky efektivity uplatňovat ve své roli manažera.  

Tento program dodáváme jako jednodenní firemní workshop, nabídku připravíme na základě vašich požadavků.

Tento program získáte také s licencí All Access Pass.

All Access Pass All Access Pass vám zajistí přístup k rozsáhlé knihovně programů, digitálních lekcí, videí, hodnocení a dalších nástrojů FranklinCovey. Využívat je můžete prostřednictvím svých interních lektorů, on-line nebo samostatně vlastním tempem. 

Za výrazně nižší cenu na osobu, než je cena standardního semináře, můžete pracovat s lidmi napříč celou organizací a rozvíjet klíčové osoby. Licence je vhodná pro firmy, které hledají flexibilní, dlouhodobý a finančně efektivní systém vzdělávání zaměstnanců.