0
Konfrontujte předsudky na pracovišti

Konfrontujte předsudky na pracovišti

9. srpna 2021

Lidé o sobě rádi tvrdí, že nemají předsudky, obzvláště lídři. Jak by ne? Předsudky asociují předpojatost, diskriminaci a nesnášenlivost – nic z toho by se nevyjímalo dobře na žádosti o zaměstnání nebo v kariérním profilu a rozhodně to nemá co dělat v leadershipu.

Nikdo si nechce přiznat, že má předsudky. Každý by rád věřil, že se jeho rozhodnutí opírají o nevyvratitelná fakta, ale když nemáte vnější nadhled, pak rozeznat hranici mezi subjektivním a objektivním není zas tak snadné.

Co s tím?

Konfrontovat, cokoli se týká podvědomí, se může zdát nemožné, ale opak je pravdou. Prvním krokem ke konfrontaci nevědomých předsudků je připustit si je. Když odstraníte překážku v podobě popírání problému, můžete své vlastní úsudky začít efektivně prozkoumávat. Zakládá se vaše libost či nelibost na objektivních faktech nebo na subjektivní zkušenosti?

Ve společnosti FranklinCovey se snažíme konfrontovat zejména předsudky na pracovišti, protože ve všech svých podobách dokážou napáchat velké škody v angažovanosti zaměstnanců. Jen si představte, že byste kvůli předsudkům nebyli povýšeni. S jakým zapálením byste pokračovali v práci? Taky byste mohli být přehlíženi kvůli vzdělání. Jak moc byste se pak angažovali?

Pokud chcete budovat efektivní, inkluzivní kulturu s vysokou mírou zapojení, která sbírá plody skutečné rozmanitosti, musíte si posvítit na předsudky a postavit se k nim čelem. Jestliže vy sami předsudky na pracovišti nevnímáte, některý z vašich kolegů možná ano. Zeptejte se druhých, zda cítí předpojatost nebo zažívají její následky.

Zapracujte na svém návyku přezkoumávat vlastní rozhodnutí, soudy a závěry. Vědomá snaha o zlepšení je prvním krokem ke konfrontování předsudků.

Další články o nevědomých předsudcích:

Předsudky nemusí být pouze negativní
Dva rozšířené mýty o nevědomých předsudcích a jejich dopady v pracovním prostředí
Kdo u vás ve firmě tahá za nitky? Předsudky?
Dopad předsudků na inovace