0
Dopad předsudků na inovace

Dopad předsudků na inovace

19. února 2020

Pokud se domníváte, že se nevědomé předsudky týkají pouze mezilidských vztahů, mýlíte se. Předpojaté chování může mít například obrovský dopad také na schopnost firmy efektivně inovovat.

Není to tak dávno, co jedna známá organizace vyvinula mobilní aplikaci, která umožňuje nahrávat videa na webové stránky přímo z telefonu. Společnost okamžitě zaznamenala, že asi 10 % videí bylo nahráno obráceně. Nejprve se vývojáři domnívali, že šlo o uživatelskou chybu, ale ukázalo se, že všichni tito lidé měli něco společného – byli leváci. Při přejíždění prstem po telefonu začínali a končili na jiném místě než praváci. Ve vývojářském týmu nebyl žádný levák, proto programátoři nevědomky předpokládali, že všichni uživatelé přejíždějí prstem po telefonu stejně.

Lidé mají tendenci vnášet do všeho, co dělají, svůj pohled na svět, obzvláště když hledají inovace. Kvůli tomu mohou snadno podléhat předsudkům.

Chcete-li zlepšit inovování, najímejte a rozvíjejte různorodou skupinu talentovaných lidí, kteří dokážou zpochybňovat předpoklady a vidí svět jako vaši zákazníci – všichni vaši zákazníci!

Další články o nevědomých předsudcích:

Předsudky nemusí být pouze negativní
Konfrontujte předsudky na pracovišti
Dva rozšířené mýty o nevědomých předsudcích a jejich dopady v pracovním prostředí
Kdo u vás ve firmě tahá za nitky? Předsudky?

Materiály Nevědomé předsudkyTomuto tématu se věnuje náš nový seminář 
Nevědomé předsudky:
pochopením předsudků k uvolnění potenciálu.