0
Vyvážená obnova sil – čtyři dimenze

Vyvážená obnova sil – čtyři dimenze

16. července 2019

Návyk obnovy sil nám umožňuje uchovávat a rozvíjet největší „aktivum“, které máme – sebe sama.

Obnovovat své síly a rozvíjet produkční schopnost bychom měli ve čtyřech oblastech - čtyřech dimenzích lidské podstaty: fyzické (tělo), mentální (mysl), duchovní (duše) a společensko/citové (srdce). 

Čtyři dimenze
Pokud je obnova sil vyvážená, dosahujeme při ní optimální synergie. Protože všechny dimenze jsou vzájemně výrazně provázané, všechno, co uděláme pro „naostření pily“ v jedné dimenzi, se pozitivně projeví v ostatních dimenzích. Fyzické zdraví má vliv na mentální zdraví. Duchovní síla ovlivňuje společenskou/citovou sílu. Zlepšení v libovolné dimenzi posiluje ostatní dimenze.
Zanedbáme-li kteroukoli z dimenzí, negativně se to odrazí na všech ostatních.

To platí jak pro organizace, tak pro jednotlivce.

V organizaci reprezentují fyzickou dimenzi ekonomické ukazatele. Mentální nebo psychologickou dimenzi představuje schopnost rozpoznat, rozvíjet a využívat nadání lidí. Společenská/citová dimenze se týká mezilidských vztahů a přístupu k lidem. Duchovní dimenze je spojena s hledáním smyslu – se stanovením cíle nebo toho, jak můžeme přispívat k dění kolem sebe, a s dosažením integrity. Pokud organizace zanedbává kteroukoli z těchto oblastí (případně několik z nich), projeví se to negativně na jejím chodu. Tvůrčí energie lidí, která by mohla být základem obrovské, pozitivní synergie jejich jednání, se v takovém případě vybíjí ve vnitřních bojích a stává se silou, která brzdí růst organizace a její produktivity. Projevuje se to soupeřením mezi odděleními, snahou bránit své postavení, špatnou komunikací, politikařením nebo firemní kulturou s negativní energií. 

Chtějí-li organizace i jednotlivci být efektivní, musí rozumně a vyváženě rozvíjet a obnovovat síly ve všech čtyřech dimenzích. Jestliže ji všem věnují dostatečnou pozornost, vytvoří si účinný rámec umožňující vyváženou obnovu sil a růstu.

Další tip:  Obnova sil - fyzická dimenze7 návykůNávyky představují v našich životech mocnou sílu. Na nich závisí, nakolik jsme efektivní. Program  7 návyků skutečně efektivních lidí představuje ověřený proces osobního vedení založený na nadčasových principech efektivity. Rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí vychází ze stejnojmenného bestselleru Stephena R. Coveyho.