0
Šest stránek odolnosti

Šest stránek odolnosti

8. prosince 2020

„Položte si otázku, jak dobře se o sebe staráte. Vy jste totiž tím nejdůležitějším zdrojem, který pomůže postavit společnost opět na nohy,“ říká koučka leadershipu společnosti FranklinCovey Maria „Sully“ Sullivan. 

„Z předchozích krizí jsme se toho hodně naučili a nejdůležitější poučení bylo, že lidé se nedají nahradit.“ Jak mohou lídři pomoci sobě i ostatním v týmu k větší odolnosti v těžkých časech?

Odolnost je schopnost zachovat si sílu nebo překonat obtížné časy – a během pandemie covidu-19 je to hodně skloňované téma. Většina lidí považuje odolnost za osobnostní rys podobně jako zvídavost nebo konkrétní dovednosti typu produktivity. Já však ráda používám model, který dokládá, že odolnost má mnoho složek posilujících se vzájemně. Budování odolnosti tak není ani tolik o rozvíjení jedné dovednosti, ale spíše o vyhodnocení vlastních „slepých skvrn“ a o odpovědi na otázku: Ve kterých z těchto oblastí by mi pomohlo zapracovat na sobě a být aktivnější?

 Zdraví

Je vědecky prokázáno, že v období stresu špatně spíme, což se projevuje na naší kreativitě a schopnosti jednat strategicky. Ocitáme se v situaci, kdy stále nestíháme, což může ovlivnit naši schopnost komunikovat, spolupracovat s ostatními a uvažovat o příležitostech v širším kontextu. Začne se projevovat naše přirozené „zkratkovité“ jednání, které nás nutí šidit vlastní zdraví – na vedlejší kolej se dostává dostatečná hydratace, odpočinek, relax, pohyb a posilování imunitního systému, aby dokázal bojovat s infekcemi.

Vystavte si tedy solidní základnu zdravých návyků, sledujte je a udržujte – i uprostřed zemětřesení, kterým je vaše každodenní práce.

Vize

Problémem v období nejistoty a ztráty kontroly je to, že zapomínáme mluvit o příčině – proč se to děje. Soustředíme se na taktiku, jak se vypořádat s existenční hrozbou, ale lidé potřebují vizi, aby si udrželi motivaci a jasné směřování. Jako lídr nezapomínejte zkoumat proč – mluvte o smyslu a cílech svého týmu, a zda jsou vaše hodnoty sladěny s každodenními kroky, a to během krize i po ní. Bez této schopnosti vidět situaci v širším kontextu se z vaší práce může stát nekonečný seznam úkolů.

Krom toho vám formulace vlastní vize pomůže ubírat se správným směrem. Představte si, že by vám někdo řekl, abyste rovně přešli pole. Pokud byste přitom koukali dolů na nohy, těžko byste přešli pole rovně. Přímo můžete jít, když se budete dívat na vytyčený cíl v dáli a směřovat k němu. Nevíte-li, kam jdete, nikdy tam nedojdete – ani tam nikoho jiného nedovedete.

Vyrovnanost 

Berte vyrovnanost jako schopnost regulovat své emoce, nedělat unáhlené závěry a zachovat si klidnou mysl vůči lidem, kteří to potřebují. Pokud jste v reakčním módu a emoce neregulujete, ukazujete týmu své vystrašené já – a oni si musí nutně říkat, že zřejmě máte důvod k obavám, a vyvozují z toho závěry. Samozřejmě byste neměli nic předstírat, ale ani rozčíleně pobíhat po kanceláři a vykřikovat, že „se hroutí svět“.

V krizi si lidé více uvědomují své lídry a citlivěji vnímají signály, které vysílají. Je dobré vědět, jak se přirozeně chováte ve stresových situacích, a snažit se tyto tendence co nejvíce mírnit. Zachovejte klid, jistotu a jasně komunikujte, abyste lidem vysílali podvědomý signál, že je vše v pořádku a že to společně zvládnete.

Rozumové schopnosti

V krizi jsou vaše rozumové schopnosti omezeny. Může se to projevit tak, že děláte unáhlená rozhodnutí, nedokážete se dohodnout, nejste vynalézaví, sáhnete po první možnosti, která se nabízí, a dál nehledáte a neptáte se ostatních, odkud byste podle nich ještě mohli čerpat. Když vidíte, že se společnost zarputilé drží stávajících struktur, i když jsou aktuálně nefunkční, je to příklad špatného uvažování.

Když své odolnosti věnujete pozornost, dokážete si uvědomit, že je vaše schopnost uvažovat rozumně ohrožena. Díky tomu si můžete dát odstup, přemýšlet v širším kontextu a kreativně a v klidu si promyslet situaci a hledat možná řešení – místo toho, abyste automaticky dělali to, co vždy.

Spolupráce

Pod tlakem máme tendenci omezovat komunikaci a nedoceňovat rady a názory druhých. Svoláváme tým na „bojovou poradu“, zužujeme perspektivu a jednáme instinktivně. Přepínáme do režimu Bojuj, nebo uteč a zapomínáme, že musíme spolupracovat, aby se nám podařilo dospět ke komplexnějšímu a udržitelnějšímu řešení. Musíme zapojit ostatní, ne se snažit vyřešit problémy sami.

Spolupráce je pochopení toho, že někdy ze všeho nejvíc potřebujete nápad někoho jiného – ne svůj. Vědecké poznatky dokládají, že nejlepší řešení přicházejí po zohlednění různých úhlů pohledu. Teď je tedy ta správná chvíle „zalovit ve svých sítích“. Ptejte se kolegů i konkurentů: „Co se vám osvědčilo? Jak jste tento problém vyřešili?“ Protože uvažování, které vás dostalo sem, vás neposune, kam je třeba dojít.

Houževnatost

Houževnatost má dvě stránky – vytrvalost a optimismus. Měli byste tedy pěstovat obojí. Houževnatost rychle upadá, když jste ve stresu, je to však jedna ze složek odolnosti, kterou si nejsnadněji vybudujete, protože vytrvalost si od vás žádá jediné – abyste tu byli. Stačí, když si řeknete: Najdeme řešení, zvládneme to a já nepřestanu, dokud se nám to nepodaří. O to se vy i váš tým můžete opřít. Přijdou i horší dny, kdy na vás všechno padá. Jde o to zase vstát, i když jste byli sraženi na kolena. Vytrvalost si nevybudujete za hodinu – musíte ji posilovat třeba rok a s každým dalším rokem sílí.

Právě teď však od vás lidé potřebují především optimismus – je ovšem obrovský rozdíl mezi optimismem a naivitou. Optimismus neignoruje překážky, ale hlásá: „Na chvíli si představme, jak dobře na tom budeme, až aktuální situaci překonáme.“ Dává nám možnost nadchnout se pro inovace, které stávající krize může přinést. Hledejte tedy pozitiva a upozorňujte na ně ostatní. Dodá to všem sílu překonat v této složité době ještě jednu další překážku.

Šestidílný model pochází ze společnosti Driven, která se specializuje na kurzy odolnosti. Více informací o jejích on-line programech, hodnoceních a koučovací aplikaci najdete na webu www.hellodriven.com.