0
Jak by měli uvažovat noví lídři: „Ke všem se chovám stejně.“

Jak by měli uvažovat noví lídři: „Ke všem se chovám stejně.“

21. července 2020

Nový lídr se může rychle dostat pod tlak, aby pomohl kamarádovi, obešel pravidla nebo udělal pro jednou výjimku. Z někdejších kolegů se stávají podřízení.

Ustát tuto změnu ve vztahu může být náročné. I když má nový lídr ty nejlepší úmysly (např. si chce na svou stranu získat klíčové lidi v týmu nebo se snaží zapracovat na vztahu se zdrženlivým kolegou), ostatní to mohou vnímat úplně jinak. Jak to popsal Stephen M. R. Covey v knize Důvěra: Sami sebe soudíme podle svých úmyslů, ostatní soudíme podle chování.“ 

V posledních letech se klíčovou teorií motivace zaměstnanců stává vnímání spravedlnosti v organizaci. Britský ústav pro studium zaměstnanosti to vysvětluje takto:

„Pojem ,spravedlnost v organizaci‘ označuje, do jaké míry zaměstnanci vnímají postupy, interakce a výstupy na pracovišti jako ve své podstatě férové.
Toto vnímání může posunout postoje a chování k lepšímu či horšímu,
a to pak může mít pozitivní nebo negativní dopad na výkony zaměstnanců a úspěch organizace.“

Lidé si přejí, aby pravidla platila pro všechny stejně a spravedlivě. Pokud má lídr nějakého oblíbence nebo ve svých rozhodnutích neustále lavíruje, začnou lidé pochybovat o jeho záměrech a integritě. Pozor – krátkodobá rozhodnutí mohou vrhat dlouhý stín, který se na efektivitě lídra negativně projeví.

A co vaši noví lídři?

Na základě odpovědí na několik otázek si můžete udělat představu, jak je to s rozvojem nových lídrů u vás:

  • Je nový lídr konzistentní při řešení problémů, které se opakují?
  • Dovolí, aby touha někoho z týmu potěšit upozadila férovost? Pokud ano, jaký to má dopad na jeho vedoucí postavení?
  • Co může udělat, aby se příště nejprve zastavil a rozmyslel, než udělá nějaké zbrklé či nekonzistentní rozhodnutí?
Vezměte si ponaučení ze mě…

Před více než dvaceti lety jsem byl vojenský poručík, sloužil jsem jako velitel 39členné čety letecké pěchoty. Jako nový lídr jsem se často potýkal s nedostatkem pokory stejně jako mnoho nových velitelů. Moje úmysly byly čisté, ale nedokázal jsem projevit smysl pro férovost a spravedlnost. Vědomě či nevědomky jsem pravděpodobně upřednostňoval některé členy čety a moje vedení tím utrpělo. Vy se tomu můžete vyhnout.

Chcete vědět více?

Pokud máte zájem rozvíjet nové lídry ve své organizaci, sami se stát lepším vedoucím nebo obojí, přečtěte si další články o tom, jak by měli lídři uvažovat:

Hodně štěstí, Patrick.

Patrick Leddin, Ph.D. 
Profesor, Univerzita Vanderbilt
Konzultant, spisovatel


Stáhněte si průvodce Jak vést tým, který vás může inspirovat, jak změnit způsob uvažování v roli lídra.

Z člena týmu jeho lídrem