0
Jak by měli uvažovat noví lídři: „Není to jen o mě, je to o nás.“

Jak by měli uvažovat noví lídři: „Není to jen o mě, je to o nás.“

7. července 2020

Když šikovný a úspěšný člověk, ve kterém ostatní vidí potenciál a který má za sebou dobré výsledky, dostane svoji první vedoucí pozici, nabývá velmi často dojmu, že musí všechno zvládnout sám, že musí znát na všechno odpověď a že musí nést celý tým na ramenou.

Takové uvažování není úplně liché. Koneckonců je to pravděpodobně přesně to, co ho předně na danou pozici dostalo. Ale pro další posun vpřed už to není potřeba. S novou vedoucí pozicí musí přijít i nový způsob uvažování. Takový, v jehož centru pozornosti není , ale my. Způsob myšlení, který říká, že úspěch je výsledkem kolektivního snažení celého týmu, nikoli výsledkem heroických výkonů jeho lídra. 

Dobře to glosuje bývalý výkonný ředitel společnosti General Electric, Jack Welch:

„V den, kdy se stanete lídrem, to přestává být o vás.
A začíná to být o nich.“Způsob myšlení, kdy „své ego držíte na uzdě“, začíná u pokory. Todd Davis, autor knihy Get Better (Zlepšujte se), říká o pokoře:

„Pokora mi pomáhá přestat se zabývat sebou a začít myslet na druhé.
Dává mi odvahu být ke kolegům ve vší zdvořilosti upřímný.
Dává mi moudrost správně posoudit své silné i slabé stránky.
Pokora mi připomíná, abych měl trpělivost se sebou i s druhými,
a pomáhá mi uvědomit si, že jsme všichni v procesu zlepšování.“

 

Pro nového lídra je přeci důležité myslet více na druhé, být upřímný a respektovat druhé, vyhodnotit vlastní silné a slabé stránky a být trpělivý se sebou i ostatními.


A co vaši noví lídři?

Nabízím pár otázek, na které si zkuste odpovědět, ať víte, jak je to s rozvojem nových lídrů u vás:

  • Mluví váš nový lídr hodně o sobě? „Udělal jsem toto...“ „Udělal jsem tamto...“ Nebo se posunul k uvažování v režimu my?
  • Je nový lídr přesvědčen, že nejdůležitější je jeho perspektiva a že má odpovědi na všechno? Nebo si uvědomuje, že bude úspěšný či úspěšná, když bude naslouchat postřehům svých týmových kolegů?
  • Snaží se udělat dojem na ty, kdo zpochybňují jeho či její schopnost vést a učit se?
 
Vezměte si ponaučení ze mě…

Více než dvacet let jsem byl vojenský poručík, sloužil jsem jako velitel 39členné čety letecké pěchoty. Jako nový lídr jsem se kolikrát – stejně jako mnoho nových lídrů – potýkal s nedostatkem pokory. Představa, že já jsem klíčem k úspěchu čety, mě vedla k tomu, že jsem často zapomínal krotit své ego a promarnil nejednu příležitost být jako lídr tou nejlepší verzí sebe sama.

Zaplatil jsem za takový způsob uvažování svou cenu, vy mou chybu nemusíte opakovat.

Chcete vědět více?

Pokud máte zájem rozvíjet nové lídry ve své organizaci, sami se stát lepším vedoucím nebo obojí, přečtěte si další články o tom, jak by měli lídři uvažovat:

Hodně štěstí, Patrick.

Patrick Leddin, Ph.D. 
Profesor, Univerzita Vanderbilt
Konzultant, spisovatel


Chcete-li vědět více o řešení zaměřeném na rozvoj lídrů nebo se zúčastnit představení našeho programu, napište nám: leadership@franklincovey.cz

Prvních 90 dnův roli team lídra_Banner 1