0
Chtěli byste figurovat na seznamu „nejoblíbenějších zaměstnavatelů“?

Chtěli byste figurovat na seznamu „nejoblíbenějších zaměstnavatelů“?

12. dubna 2021

Pak máte jeden zásadní úkol: budovat firemní kulturu založenou na důvěře.

Mnoho lídrů by si přálo, aby byla jejich společnost vyznamenána jakožto „nejlepší zaměstnavatel“. Některé společnosti věnují celé měsíce a nemalé zdroje na to, aby příslušná kritéria splnily, protože to vnímají jako cestu, jak si zlepšit reputaci, značku a atraktivitu pro top talenty, jež jsou na pracovním trhů vzácností. Na tom není nic špatného. Ale představte si, kdyby se stejná energie věnovala skutečnému zlepšování společnosti, nejen její image. Skutečná odměna spočívá v tom, že vytvoříte něco, co bude neřehlédnutelné. A nejlepší způsob, jak toho může vaše společnost dosáhnout, je vybudovat firemní kulturu založenou na důvěře.

Určujícím kritériem společnosti, kde by chtěl každý pracovat, je důvěra mezi vedením společnosti a zaměstnanci i vzájemná důvěra mezi členy týmu. V posledních letech jsem na toto téma přednášel ve více než 50 zemích, takže si troufám tvrdit, že firemní kultura s vysokou mírou důvěry je princip, který má obrovský dopad a je stejně relevantní u nás jako na druhém konci světa. Ideálně začíná uvědomělé budování a pozvedání důvěry ve vrcholných patrech vedení společnosti a odtud se kaskádovitě šíří směrem dolů. Ale kultura založená na důvěře může úplně stejně započít u jednotlivce, v jednom týmu nebo oddělení a odtud se jako vlnka po hladině rozběhnout dál.

Každý může ve své organizaci začít budovat silnější kulturu založenou na důvěře – zde jsou tři klíčové kroky:

1. Podívejte se do zrcadla

Kulturu s vysokou mírou důvěry je třeba vystavět zevnitř ven. Začněte nejdříve u sebe. Jen když máte sami v sebe důvěru a jste pro ostatní důvěryhodní, můžete tyto kvality šířit dále ve vztazích, v týmů a v celé organizaci. Jak důvěru podpořit svým chováním? – Mluvte zpříma, nejdříve naslouchejte, jasně definujte očekávání a přijímejte zodpovědnost.

2. Vysvětlete svůj záměr

Explicitně a otevřeně vysvětlujte, jakou kulturu chcete budovat. Když své úmysly nedáte jasně najevo, stejně vám ostatní budou nějaké úmysly přisuzovat – a většinou se netrefí. Ti nejúspěšnější lídři jsou schopni vybudovat důvěru rychle, protože jsou zcela transparentní, popisují důvody svého počínání. Když ostatní znají vaše úmysly, tak potom i jinak interpretují vaše další chování. Buďte pro ostatní čitelní – je to velmi účinná a praktická páka, pomocí které mohou lídři ovlivňovat to, jak je druzí vnímají, a začít v organizaci šířit kulturu, která ctí otevřenost a čitelnost.

3. Projevujte důvěru ostatním

Hlavní pravidlo důvěry říká, že chcete-li důvěru získat, musíte ji rozdávat. Klidně se může stát, že dva lidé – oba důvěryhodné osobnosti – spolu pracují bez vzájemné důvěry, protože ji ani jeden není ochoten druhému projevit. To neznamená, že má být důvěra zcela slepá. Spíše by měla být „chytrá“, založená na vyhodnocení konkrétní situace, míře rizika a důvěryhodnosti daných osob. Dobrým vodítkem k projevení důvěry je zeptat se svého srdce a vyvážit to s tím, co říká hlava – a ne naopak.

Budovat firemní kulturu založenou na důvěře není plýtváním času na nějaké „měkké dovednosti“. Je to nekompromisní nutnost, motor podnikání. Její síla spočívá v obrovském potenciálu měnit vše v organizaci. Důvěra je jako pověstný příliv, který vyzvedne z mělčiny všechny lodě. Může společnosti pomoci přilákat výjimečné osobnosti, udržet si je nebo je inspirovat, ty pak vytvoří týmy ochotné spolupracovat a sdílet, angažované a otevřené změnám. Je to základ pro inovaci. A co víc – důvěra může na pracovišti zasít neuvěřitelnou energii a radost.

 

Nedávno jsem byl pozván jako řečník do regionálního potravinového řetězce Wegmans Food Market. Tato společnost se již 20 let drží na seznamu Fortune „100 nejlepších zaměstnavatelů“ – což hodně vypovídá o důvěře – a loni se umístila na druhém místě. Proslulá firemní kultura ve společnosti Wegman postavená na důvěře dělá z této firmy žádaného zaměstnavatele. Fluktuace zaměstnanců jsou pouhá 3 %, hluboko pod oborovým průměrem 48 %, což znamená několikamilionové úspory nákladů, které jiné společnosti musí vynakládat.

Když lidem projevíte důvěru, berou to jako příležitost, které se úspěšně zhostí a odvádí lepší výkony; a pak stejně tak projevují důvěru ostatním, což vytváří nekonečnou spirálu důvěry. Zaměstnanci dnes více než kdy předtím touží po inspiraci a vedení, nikoli řízení. A projevená důvěra je tou nejúčinnější a nejinspirativnější formou motivace.

I žebříčky mají svůj účel a podobná vyznamenání nikdy nejsou k zahození. Ale pokud je společnost schopna nejprve vybudovat kulturu založenou na důvěře, bude stoupat v každém měřítku a ocenění budou – zaslouženě – následovat.

 STEPHEN M. R. COVEY
celý článek