0
Buďte hodni důvěry

Buďte hodni důvěry

11. prosince 2017

Co je to důvěryhodnost a proč na ní záleží? 

Snažili jste se někdy „vymluvit“ z problému, do kterého jste se dostali svým chováním. Tuto taktiku bohužel často uplatňujeme, protože se chceme vyhnout ponižujícímu a někdy zdlouhavému procesu opětovného získávání důvěry, když je naše důvěryhodnost narušena. Zapomínáme ovšem, že je-li naše důvěryhodnost oslabena, pak slova, kterými se ji snažíme opět získat, nepadají na úrodnou půdu, pokud je nepodpoříme konzistentním a jasným jednáním, na které se mohou ostatní spolehnout.

Všichni máme svoji reputaci, ať se nám to líbí nebo ne. Reputaci si budujeme celé dny, týdny, měsíce nebo dokonce roky, kdy trávíme čas se zaměstnavatelem, partnerem, s dětmi či přáteli. Jaká je tedy vaše reputace? Považují vás ostatní za důvěryhodnou osobu? A co to vlastně je – důvěryhodnost?

Ve svém úspěšném bestselleru Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše definuje Stephen M. R. Covey důvěryhodnost vysokou úroveň charakteru a kompetentnosti. Obojí musí být v rovnováze, jinak vám lidé důvěřovat nebudou. Sice mě možná považujete za přemýšlivého, ohleduplného a loajálního člověka (charakter), ale asi byste měli výhrady, kdybych se nabídl, že vám zabalím padák na první lekci seskoku (kompetentnost neboli způsobilost).

Zřejmě by vás zajímalo, kolik mám zkušeností či jakou mám praxi s balením padáků (žádné). Navzdory mé laskavosti a ochotě a pozitivnímu přístupu byste mě zcela správně nepovažovali za důvěryhodného.

Stejně tak byste zřejmě znejistěli, kdybyste se dozvěděli, že člověk, který vám padák zabalil, byl právě kvůli formalitě zbaven obvinění z neúmyslného zabití – i kdyby měl všechny certifikáty na balení padáků světa, když se vám na jeho charakteru nebude něco zdát, vzbudí to ve vás zřejmě pochybnosti.

To je samozřejmě extrémní případ, nicméně bez charakteru a kompetentnosti nelze důvěryhodnost rozvíjet. Proto stojí za to „ponořit se“ trochu hlouběji do podstaty toho, jak se ve vztazích s důležitými lidmi ve vašem životě chovat tak, abyste byli hodni důvěry.

Todd Davis, FranklinCovey Co.

Programy FranklinCovey zaměřené na zvyšování důvěryhodnosti a budování důvěry:

Leading at the Speed of Trust− Jak posílit důvěru v týmu, a zvýšit tak výkonnost organizace

Speed of Trust: základy − Jak zvýšit svou důvěryhodnost a budovat důvěru ve vztazích

Doporučujeme