0
5 nástrah pro lídry – vyhněte se postcovidovému syndromu

5 nástrah pro lídry – vyhněte se postcovidovému syndromu

22. dubna 2021

Proměňte rok 2021 v období realizace – stačí si uvědomit nástrahy, které vás brzdí.

Už žádné výmluvy. První rok pandemie nabídl lídrům určitou úlevu: situace byla nová, výzvy unikátní. Každý jel na slepo. To už ale skončilo. Krize zůstala, ale adrenalin už opadl. Pokud stojíte v čele týmu nebo společnosti, pak vám bylo zřejmě loni prominuto, pokud došlo k nějakým chybám nebo se něco nezdařilo. Letos je to jiné.

Chcete-li úspěšně proplout druhým rokem – a je jisté, že nás čeká neméně náročné post-pandemické období – seznamte se s těmito pěti nástrahami, kterým by se měli všichni vedoucí pracovníci vyhnout.

1. nástraha: naléhavost

Týdny plynou a zdá se, že váš tým zatím s klíčovou iniciativou příliš nepohnul. Když se na to zeptáte, dostane se vám ubezpečení, že je všechno, jak má být. „Ano, samozřejmě!“ „Je to velmi důležité!“ „Klíčové pro naši budoucnost!“ Zdá se, že to všichni v týmu berou vážně, ale v reálu se v dané věci moc nepokročilo.

V čem je problém? Všichni se zabývají současnou krizí a hasí škody, nevěnují se strategickým věcem. Pár lidí by se strategickými cíli vedení nesouhlasilo, ale momentálně to stejně není určující. Lidé nedělají to, co je důležité, ale to, co nejvíc hoří.

Neuvěřitelné výzvy loňského roku způsobily ještě hlubší zabřednutí do horečnatého hašení každodenních požárů. Nyní je ale na čase, aby lídři zakročili a pomohli svým lidem přesměrovat energii k nenaléhavým strategickým prioritám. Nebude to snadné. Když však lídři nemají výsledky, málokdy jsou důvodem vzdorovití, líní nebo hloupí podřízení. Kdepak – nezdar přichází v okamžiku, kdy jsou podřízení příliš zaneprázdněni na to, aby se věnovali těm nejdůležitějším věcem.

2. nástraha: složitost

Minulý rok přinesl spoustu nových výzev a mnoho nových příležitostí. Teď je toho všeho najednou moc. Každodenní provoz byl už tak dost složitý, ale ve světle současného chaosu vás komplikovanost zkrátka zahltí.

Realizace se bortí pod přílišnou složitostí. Vezměte opět realizaci pevně do svých rukou: Roztřiďte si svůj nekonečný seznam priorit a cílů do tří kategorií.

Manažerské rozhodnutí („jedním podpisem“) – tato kategorie zahrnuje všechny priority, které vyžadují peníze nebo vaše schválení. Patří sem například změna pracovního procesu, zakoupení nového vybavení, spolupráce s novou agenturou nebo úprava systému odměn. Tyto priority obvykle nepředstavují velké výzvy pro realizaci. Stanou se prostě proto, že tak nadřízený rozhodl.

Běžná agenda („každodenní kolotoč“) – tyto priority se týkají každodenního provozu, jako je výroba, výnosy, procento dokončení projektu a spokojenost zákazníků. Ty mají přímý dopad na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a jsou podle nich i posuzovány. Většinu energie v organizaci spolknou právě povinnosti z této kategorie.

Průlomové cíle – těchto priorit nelze dosáhnout jedním podpisem a ani nepatří do běžné agendy. Průlomový cíl může mít počátek v jedné ze dvou prvních kategorií, například uvedení nového produktu („jedním podpisem“) nebo zlepšování loajality zákazníků („každodenní kolotoč“), ale brzy si uvědomíte, že sem nepatří. Podívejte se na to takto: někdy je uvedení nového produktu bezproblémové a váš tým podobné absolvoval už nesčetněkrát. Ale tentokrát je to natolik komplikované, že je zapotřebí udělat zásadní změny ve fungování společnosti. Je třeba, abyste přehodnotili rozdělení povinností v týmu a vydali se novým směrem. V takovém okamžiku se uvedení nového produktu přesouvá z kategorie manažerského rozhodnutí („jedním podpisem“) na seznam průlomových cílů.

Máte-li v rukou zjednodušený a kategorizovaný seznam cílů, pohlídejte si, aby každý tým dělal současně pouze na jednou průlomovém cíli. Může si však k tomu přibrat několik cílů z první („jedním podpisem“) či druhé („každodenní kolotoč“) kategorie.

3. nástraha: nejasný cíl

Je březen a vy ještě nemáte uzavřený rozpočet, podepsanou smlouvu, nenajali jste prodejce nebo nedotáhli cíle. Proč? Uvízli jste v pasti příliš mnoha cílů. Několik souběžně probíhajících krizí loňského roku jen umocnilo rozhodovací paralýzu. Jak můžete dělat nějaká rozhodnutí do budoucna, když je tolik neznámých? Doteď jste měli úlevu.

To už teď ale neplatí. I když jste ohledně konkrétních termínů nebo výkonů stále nejistí, je třeba si připomenout, že kvalitní realizace začíná vytyčením cíle. Odolejte pokušení pomyslet si: „Nemůžeme teď vytyčovat konkrétní cíle, protože je tu stále spousta neznámých.“ Jaký je tedy první efektivní krok? Vezměte si na paškál jeden ze svých průlomových cílů a vytyčte si dílčí díle, které povedou k jeho splnění.

4. nástraha: přesvědčování

Máte motivační řeč ke svým podřízeným. Tohle umíte. Působíte přesvědčivě, víte jak na to. Své posluchače jste si podmanili.

Má to však jeden háček, poměrně velký, pletete si přesvědčování se zapojením. Přesvědčení prodá myšlenku. Zapojení vtáhne do hry lidi. Se svým strhujícím projevem můžete snadno podlehnout dojmu, že „když ostatní uslyší, jak moc to dává smysl nebo že je to opravdu veledůležité, tak do toho půjdou s vámi.“

Ale to nestačí.

I když se ve svém projevu budete věnovat nejpalčivějším problémům, tým je bude stále vnímat jako vaše priority, ale nepřijme je za své. To je v pořádku, pokud k naplnění vaší velké vize stačí podpis nebo ji lze realizovat v rámci běžných povinností.

Ale co když vaše společnost potřebuje opravdu průlomový cíl nebo skutečnou inovaci? Potřebujete závazek a zapojení. A to si žádá ústupek. Nechte průlomové cíle určovat ty, kteří se budou na jejich úspěšném naplnění podílet. Můžete jim cíle vždy vrátit k přepracování, ale nediktujte je. To oni sami musí o průlomové iniciativy usilovat.

5. nástraha: pocit marnosti

Někdy se stane, že osoby, které jsou za projekt odpovědné, nevěří v jeho úspěch – a vy o tom nevíte. Nedělají nic vyloženě proti. Nepřestali pracovat. Zkrátka se jen vrátili ke svým každodenním povinnostem a přesně tam hodlají zůstat.

Nevzdorují, ani to nejsou žádní „ulejváci“ (obvykle). Nevidí však propojení mezi aktuálním stavem a bodem, kam se musí organizace dostat. Převládají v nich pocity marnosti. Tato past hrozí v situaci, která je příliš mnohoznačná a nejasná. Běžné cíle týmu jsou sice někdy také hektické, naléhavé nebo dokonce demotivující, jsou to však pořád známé veličiny. Nové směřování společnosti – to je jiný příběh.

Představte si tuto mnohoznačnost jako otravu oxidem uhelnatým; tělo dokáže pojmout jen určité množství, než zkolabuje. V práci se pak lidé odvrací od úkolů a zadání, která jsou nejasná a mnohoznačná, zejména v kontextu zkušeností z loňského roku.

A lék? Pokud jste překonali nástrahu naléhavosti, komplikovanosti, nejasného cíle a přesvědčování nebo se jim vyhnuli, dokážete předejít i pocitu marnosti u sebe i v týmu. Čím dříve si uvědomíte, že vás některá z těchto pastí brzdí, tím rychleji můžete rok 2021 proměnit v rok realizace.

Chris McChesney
článek byl převzat z portálu cfo.com

4DX průvodce I_titulka obrázek_new

Jak nejlépe definovat týmové cíle a proč na tom záleží

V průzkumech provedených ve více než 60 tisících týmech se ukázalo, že pouze 15 % jejich členů ví, jaké jsou hlavní cíle organizace, a pouze 23 % z nich se angažuje při jejich plnění. Formulujte své cíle tak, aby byly srozumitelné, měřitelné a každý věděl, co má udělat pro jejich dosažení. Pomoci vám může náš nástroj – interaktivní průvodce.


STÁHNĚTE SI PRŮVODCE

Přečtete si také:
Realizace strategií v nejisté a složité době
Další články o realizaci cílů a strategiíO AUTOROVI
Kniha 4 disciplíny realizace

Chris McChesney

Chris McChesneyChris McChesney je hlavní autor úspěšného titulu nakladatelství Wall Street Journal 4 disciplíny realizace. Více než 10 let se věnuje principům realizace a působí jako lídr oddělení Execution (Realizace) ve společnosti FranklinCovey a procesu 4 disciplíny realizace

Knihu v českém překladu můžete zakoupit v našem e-shopu