0
Zvyšte produktivitu vaší organizace

Zvyšte produktivitu vaší organizace

22. března 2016

Zveme vás na inspirativní snídani zaměřenou na téma produktivita firem, která proběhne 22.4. v Praze v konferenčním centru GreenPoint od 8:45 do 11:30 hodin.

Změna způsobu práce a nárůst její komplexnosti v informačně-znalostní době mají zásadní vliv na produktivitu a výsledky firem. Mnoho z nich za nízkou produktivitu platí skryté náklady a při zaběhnutých procesech a rutinních činnostech jim unikají peníze a často si to ani neuvědomují. Avšak zvyšování výkonnosti jednotlivců nestačí – podmínky pro dosahování špičkových výsledků vytvoříte především cíleným budováním kultury produktivity napříč celou organizaci. Podívejte se na případovou studii ze společnosti Microsoft nebo Halton.

Produktivita je jednou z oblastí, jimž se ve FranklinCovey důkladně věnujeme. Naše programy (5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu,Základy úspěšného řízení projektů, Prezentační výhoda) se zaměřují na zvyšování individuální a firemní produktivity a pracovníkům pomohou zvládat tři klíčové oblasti:

  • rozpoznávat priority a systematicky investovat svůj čas, pozornost a energii tomu, co je nejdůležitější
  • efektivně řídit svou práci formou projektů a projekty důsledně dotahovat do zdárného konce 
  • přesvědčivě komunikovat s druhými lidmi, ať už se jedná o jednu osobu, nebo o stovku posluchačů, tváří v tvář, nebo virtuálně.


Zarezervujte si místo. Účast je bezplatná, počet míst je omezen. 

Akce je připravena pro ředitele firem, personální ředitele a osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti rozvoje zaměstnanců.