0

Produktivita

Jak stihnout ty správné věci a dělat je správně?

K tomu, aby se lidé dokázali zaměřit na priority a nekončili dny s pocitem marnosti a naprostého vyčerpání, potřebují dovednosti, které posílí jejich schopnost správně se rozhodovat, čemu budou věnovat pozornost a energii. Mohou tak předejít opakovaným neúspěchům, přetížení, ztrátě energie a motivace.

V dnešním světě je i přes všechny technologické vymoženosti a snadný přístup k informacím mnohem složitější být opravdu produktivní. Lidé jsou vystaveni většímu stresu a mohou být demotivovaní více než kdy dříve. Zaměstnanci i vedení se pohybují ve světě, jehož krédem je „s málem dosáhnout více“, a jsou zahlceni požadavky ze všech stran – od šéfů, partnerů i virtuálních týmů.

Změna povahy práce, nárůst její komplexnosti, neustálá vyrušení od práce, překrývající se projekty − to vše snižuje schopnost lidí soustředit se na podstatné věci a dotahovat je do konce. Pro organizaci to znamená ztrátu času, peněz a zapojení zaměstnanců.

V oblasti produktivity lidé a firmy nejčastěji řeší tyto situace:

  • chybějící zaměření na priority v pracovním i osobním životě − nevědí, co je nejdůležitější, jsou zahlceni úkoly
  • ztráta energie, vyčerpání, vyhoření
  • neschopnost vést projety
  • nevyjasněné kompetence, zodpovědnost a cíl projektu
  • neefektivní využívání technologií 


Řešení

Naše programy zaměřené na zvyšování produktivity vybaví jednotlivce, týmy i celé organizace kompetencemi, se kterými se budou umět správně rozhodnout v klíčových záležitostech, plnit důležité cíle a hladce realizovat projekty navzdory nespočtu požadavků a rozptylujících vlivů.

Rozvojem dovedností ke zvýšení produktivity se zabýváme v těchto programech:

Na semináři 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu si účastníci osvojí proces, který jim pomůže zvládat práci pod tlakem, stíhat to nejdůležitější v pracovním i osobním životě a neplýtvat vlastními silami. Získají dovednosti, díky nimž budou schopni lépe rozpoznat své priority, zaměřit se na ně a udržovat si vysokou hladinu energie.

Seminář Základy úspěšného řízení projektů naučí účastníky uplatňovat strukturovaný postup a dotahovat projekty do zdárného konce − dokončit je v termínu a dodržet stanovený rozpočet. Velkou pozornost věnujeme roli manažera projektu jako lídra, který staví vedení projektu na neformální autoritě spíše než na formální pozici.

Další programy

Články o produktivitě

Proč samotný time management dlouhodobě nepomáhá vaší produktivitě?

Produktivita v organizaci – co může udělat každý sám a co je potřeba dělat společně?

7 tipů pro úspěšné vedení každodenních projektů