0
Všechno nemá stejnou váhu (o disciplíně 2)

Všechno nemá stejnou váhu (o disciplíně 2)

8. září 2020

Některé činy mají zkrátka větší dopad než jiné, a právě na takové se musíte zaměřit, pokud chcete dosáhnout svého cíle. Říkáme jim opatření vedoucí k cíli.

Ať už je vaše strategie jakákoli – pokrok a výsledný úspěch se budou odvíjet od dvou typů ukazatelů: cílových měřítek a naplňování opatření vedoucí k cíli.

Cílová měřítka sledují parametry toho nejdůležitějšího cíle a právě za jeho splnění se většinou nejvíc modlíte. Návratnost, zisk, podíl na trhu a spokojenost zákazníků jsou všechno cílová měřítka, což znamená, že v okamžiku, kdy je zaznamenáte, výkon, který k nim vedl, už bude minulostí. Právě proto na ně čekáme s takovým napětím: ve chvíli, kdy je dostaneme, se s nimi už nedá nic dělat. Je to historie.

Opatření vedoucí k cíli, to je něco docela jiného. Zde sledujeme naplňování nastavených opatření s největším dopadem, které může váš tým pro dosažení cíle provádět. V zásadě zde měříme chování, které vás vede k úspěšnému naplnění ukazatelů výsledků. Může se jednat o jednoduché věci, jako třeba nabídnout každému zákazníkovi pekárny něco k ochutnání, nebo o komplexní problematiku, jako je třeba dodržování standardů při projektování tryskových motorů do letadel.

Dobré opatření vedoucí k cíli se vyznačuje dvěma základními rysy: splnění cíle je možné předpovídat a členové týmu ho mohou ovlivnit. Abychom tyto dvě charakteristiky pochopili, představme si jednoduchý úkol, jakým je snížení tělesné hmotnosti. Cílovým měřítkem jsou shozené kilogramy, dvě opatření vedoucí k cíli pak mohou mít podobu denního limitu kalorií a týdenního počtu hodin strávených cvičením. Tato opatření jsou prediktivní, protože pokud se jich budete držet, můžete na jejich základě předpokládat, jakou hodnotu uvidíte příští týden na váze (tato hodnota je cílovým měřítkem). A můžete je také ovlivnit, protože je ve vašich rukou, kolik toho sníte a jak často budete cvičit.

Druhá disciplína vám říká: Definujte opatření vedoucí k cíli, přesuňte pozornost z cílových měřítek, které patří minulosti, na opatření, která předurčují vaše budoucí výsledky.

Opatření vedoucí k cíli patří k těm méně známým tajemstvím realizace. Většina lídrů, včetně těch nejzkušenějších, se natolik soustředí na cílová měřítka, že jim potřeba postupovat podle opatření vedoucích k cíli nepřipadá intuitivní. Při zavádění druhé disciplíny začněte tím, že si určíte jeden nebo dva nové způsoby chování, které budou mít největší dopad na váš cíl. Toto nové chování musí předurčovat dosažení cíle. Když se vám totiž daří tato opatření naplňovat, můžete posunout kupředu i cílová měřítka. 

Nechápejte výše uvedené špatně: cílová měřítka jsou koneckonců to nejdůležitější, o co usilujeme. Ale opatření vedoucí k cíli jsou cestou, která vás dovede k příznivým cílovým měřítkům. 

Zajímají vás disciplíny nezbytné k dosažení nejdůležitějších cílů navzdory každodennímu kolotoči povinností?

Proces 4 disciplíny realizace vám rádi 9.MjeN4sIonJ4YsWV2OjEKf6jYmeL38ka8IjeN4skfr

Chtěli byste vědět, jak se s výzvami kolem realizace klíčových cílů vypořádali jiné firmy?

Zúčastněte se našeho inspirativního setkání Jak chování lidí ovlivňuje realizaci vašich klíčových strategií?  Seznámíme vás s procesem 4 disciplíny realizace a poslechnete si příklady z praxe.O autorovi

Chris McChesneyChris McChesney je autorem bestselleru nakladatelství Wall Street Journal: 4 disciplíny realizace a lídrem globálního oddělení společnosti FranklinCovey zaměřeném na realizaci. Je jedním z hlavních propagátorů 4 disciplín realizace jako procesu, který firmám umožňuje naplňovat jejich strategie uprostřed každodenního kolotoče. Již více než deset let vede přípravu a rozvoj těchto principů ve FranklinCovey.

Doporučujeme