0
Udělejte si čas na vztahy

Udělejte si čas na vztahy

15. června 2020

Reálné vztahy vyžadují, abychom zpomalili, i když vše kolem nás nutí zrychlovat. Máme-li být jako lídři efektivní, chce to čas, abychom to dělali správně. 

Stephen Covey říkával: „Když jde o lidi, platí, že rychle je pomalu a pomalu je rychle.“ Řídíte se takovým pravidlem?

Udělejte si čas na vztahy
  • Položte si otázku: Je vaše nastavení „rychlé“? Pokud ano, nešidíte tím sebe nebo druhé? Nepodrývá vaše myšlenkové nastavení orientované na výkonnost výhodnější uvažování v kontextu efektivity?
  • Je třeba si uvědomit, že vztahy se nedají rozvíjet „na výkon“. Důvěra, respekt a spřízněnost vyžadují čas a investici.
  • Záměrně zpomalte a zkoušejte se sblížit s ostatními způsobem, který preferují.
  • Dejte si předsevzetí, že se někoho z týmu budete ptáte, jak se mu daří, budete opravdu pozorně naslouchat, co vám odpoví. Bude-li to na místě, se zájmem se doptávejte dále.
  • Uvědomte si, jak nahlížíte na čas:
    • Dáváte si na čas u lidí nebo situací, které nemůžete poměřovat skrze produktivitu nebo hodnotu?
    • Soustředíte se při rozhovoru na shromažďování informací nebo posilování vztahů? Snažte se dělat obojí.

Z člena týmu jeho lídrem