0
Jak žít se změnami

Jak žít se změnami

24. května 2021

Řiďte se nadčasovými principy a uspějete i v měnícím se světě.

Žijeme ve světě, který se neustále mění – a nutí nás přizpůsobit se – způsobem, který nikdo nedokáže předvídat. Najednou se ocitáme před výzvou, jako je naučit se pracovat s novou technologií, zvládnout zdravotnickou krizi, překvalifikovat se v ekonomicky nejistém prostředí nebo hájit důležité hodnoty v napjaté politické atmosféře. Principy, o kterých přednášel a psal Stephen R. Covey, nabývají dnes na významu více než kdy dříve.stephen-covey„Lidé nedokážou žít se změnou, pokud se nemohou opřít o neměnné jádro v sobě. Klíčem ke schopnosti změnit se je neměnný smysl pro to, kým jste, za čím jdete
a čeho si vážíte.“

– STEPHEN R. COVEY7 návyků je model „zevnitř ven“. Není to o tom naučit se dovednosti, které využijete v konkrétních situacích, abyste získali, co chcete. Spíše je to o budování charakteru. Jinými slovy – stáváte se tím, kým chcete být, abyste mohli vést takový život, jaký jste vždy chtěli. Ať je vašim cílem provést organizaci náročným obdobím anebo jen být lepším lídrem a manažerem vlastního života – když se budete opírat o nadčasové, univerzální principy a uplatňovat je ve svém životě například prostřednictvím 7 návyků, dokážete na změny reagovat pružně a produktivně. Seznamte se se 7 návyky a využijte tipy, jak tyto principy začít správně používat. Více o 7 návycích.


Návyky efektivity
 

Návyky 1, 2 a 3 budují dovednosti osobního leadershipu; zaměřují se na váš životní postoj, cíle a hodnoty a na to, jak si organizujete čas. Postupný pokrok v těchto oblastech vám přinese uspokojení z osobního rozvoje a práce na sobě. Teprve pak můžete pokročit k návykům 4, 5 a 6, které rozvíjí efektivitu v mezilidských vztazích. Sedmý a poslední návyk (princip vyvážené obnovy sil) zastřešuje všechny ostatní.

habit 1

Návyk 1: Buďte proaktivní
Přijímejte zodpovědnost za své chování, rozhodnutí a výsledky. Zaměřte se na to, co můžeme ovlivnit.

habit 2

Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec
Definujte požadované výsledky a plán, jak jich dosáhnout.

habit 3

Návyk 3: To nejdůležitější dávejte na první místo
Zaměřte se na priority a realizaci nejdůležitějších cílů.

 

habit 4

Návyk 4: Myslete způsobem výhra – výhra
Budujte vztahy s vysokou s mírou důvěry a rozvíjejte efektivní spolupráci.

habit 5

Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
Rozvíjejte efektivní komunikaci na všech úrovních organizace. 

habit 6

Návyk 6: Vytvářejte synergii
Vytvářejte inovativní řešení ve vztazích lidí s rozdílnými názory a taková, která vedou ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.

 

habit 7

Návyk 7: Ostřete pilu
Neustálé se zdokonalujte, zvyšujte motivaci a životní rovnováhu každodenní obnovou sil ve všech oblastech vašeho života.

 

 

 

Doporučujeme