0
O důvěře ve společnosti

O důvěře ve společnosti

22. června 2017

Úryvek z rozhovoru mezi Stephenem R. Coveym (SRC) a jeho synem Stephen M. R. Coveym (MR) o ztrátě důvěry v dnešním světě a o tom, jak ji obnovovat.
MR:

Lidé všude na světě ztrácí důvěru v základní instituce a až příliš často i v sebe navzájem. Čím myslíš, že to je?

SRC:
Nikdy nebyla důvěra tolik potřeba jako právě v této globální digitalizované éře znalostních pracovníků. V kultuře založené na důvěře se lidé, kteří jsou nespolehliví, nepoctiví nebo nejednají přímo, ocitají na okraji. Necítí se v takové kultuře dobře, nejsou na ni připraveni a jako lídr ani nemusíte nic dělat – většinou se sami vyloučí.

Já velmi obdivuji Mohammada Yunuse, držitele Nobelovy cenu míru z roku 2006. Představil světu systém mikropůjček, který doslova vytáhl více než 500 miliónů lidí z chudoby. A co bylo klíčem? Důvěra v ženy, ty totiž tvořily většinu příjemců. Platí, že když si půjčíte peníze, splatíte je. Sami dlužníci jsou součástí výborů, které schvalují nové žadatele o půjčku. A splatnost půjček dosahuje 98,9 %, což převyšuje téměř cokoli jiného v bankovním sektoru, a to vše díky tomu, že podporoval důvěru.

MR:
Příběh Mohammada Yunuse a banky Grameen Bank je fantastickým příkladem toho, že důvěra je nejmocnějším aspektem lidské motivace. Yunus poskytoval půjčky na základě důvěry, ne zástavy, ne čísel. Půjčka je taková nadstavba důvěry. Důvěra je nejmocnější lidský motivátor. Když lidem důvěřujete, dostanete z nich to nejlepší. Samozřejmě, že se vždy najde pár jedinců, kteří důvěru zneužijí, ale byla by ostuda, kdybychom dovolili, aby těchto pár mizerů definovalo většinu. Nedovolte, aby vám 5 % lidí, kterým nemůžete důvěřovat, diktovalo, jak se postavit k 95 % zbývajících, kterým důvěřovat můžete.

SRC:
Obzvláště když jim poskytujete důvěru.

MR:
Obzvláště tehdy.

SRC:
Emile Durkheim, slavný sociolog, to řekl takto: „Jsou-li mravy dostačující, zákony nejsou potřeba. Jsou-li mravy nedostačující, jsou zákony nevymahatelné.“ Jinými slovy, když mezi lidmi panuje důvěra a odhodlání, nepotřebujete zákony. Ale i když máte zákony a pravidla a předpisy – pokud chybí důvěra, nemůžete si fungující občanskou společnost nijak vynutit. Celá společnost je pak podlomená a převládá odcizení. Stane se z ní jen hrstka nezávislých, sobeckých lidí hájících pouze své vlastní zájmy, protože nechápou, že vyšší dobro by přineslo prospěch všem.

MR:
Ano, to vidíme všude kolem. A společnost obvykle reaguje opačně – diktuje další pravidla, předpisy, zákony. Ale takový přístup není trvale udržitelný. Kromě toho je mnohem nákladnější a zdlouhavější než cesta zevnitř – ven, která se soustředí na budování důvěryhodných vztahů. Kulturu, kterou se snažíte vybudovat, pak bude držet pohromadě mnohem větší síla. Velké skandály, jichž jsme byli svědky, vedou k mikro regulaci. Výborně to glosoval G. K. Chesterton: „Když se poruší velký zákon, nevzniká anarchie, nenastává chaos, ale vznikají malé zákony.“ Sami to znáte, spousta pravidel, předpisů, kompromisní řešení, to všechno stojí čas a peníze. Někdy to může pomoci, ale za vysokou cenu. Srovnejme si to s přístupem zevnitř – ven, kdy se lidé vědomě snaží budovat vzájemnou důvěru na místo toho, aby vymýšleli nespočet pravidel a předpisů. Je to ze své podstaty jiné. Jistě, na začátku je těžší tlačit na páku pravidel, ale je to mnohem udržitelnější cesta a v konečném důsledku rychlejší a levnější.

 

Otázky k zamyšlení

Jaké důkazy ztráty důvěry vidíte kolem sebe, ve vaší organizaci či agentuře? Čím je to podle vás způsobeno? Zamýšleli jste se někdy nad tím, kolik vás nedostatek důvěry může stát? Co byste mohli udělat pro to, aby se vaše vztahy se zákazníky a partnery zakládaly více na důvěře?


Stephen R. Covey (24. 10. 1932−16. 7. 2012) je autorem řady uznávaných knih, včetně mezinárodního bestselleru 7 návyků skutečně efektivních lidí (The 7 Habits of Highly Effective People), kterého se prodalo po celém světě přes 20 milionů výtisků ve 40 jazycích. Více

Stephen M. R. Covey poté, co na Harvard Business School získal titul MBA, začal pracovat ve společnosti Covey Leadership Center jako vývojový pracovník a nakonec se stal jejím prezidentem a generálním ředitelem.  

V současné době je generálním ředitelem společnosti CoveyLink Worldwide, kterou založil společně s Gregem Linkem. Společnost se zaměřuje na zvyšování výkonnosti lidí a organizací na celém světě tím, že jim umožňuje vést ostatní způsobem vzbuzujícím důvěru. Stephen M. R. Covey je vyhledávaným konzultantem a lektorem v oblasti vytváření důvěry, vedení lidí a etiky, jenž má své posluchače na celém světě. Je autorem světového bestselleru Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše (spolu s Rebeccou R. Merrill) a knihy Chytrá důvěra.

Více o důvěře