0
Kultura zpětné vazby a vaše nevědomé předsudky

Kultura zpětné vazby a vaše nevědomé předsudky

29. března 2022

Vytvářet kulturu zpětné vazby patří ke klíčovým dovednostem každého vedoucího a lídra týmu.

Žádat a přijímat zpětnou vazbu může být náročné – pro vás jako lídra i váš tým. Jako vedoucí pracovník máte vliv na životy dalších lidí a je tedy dobré vědět, jaké dopady na ně mají vaše kroky. Zpětná vazba vám pomůže uvědomit si, nebo odhalit případné předsudky, které mohou ovlivňovat vaše rozhodování a chování.

Jak získat upřímnou zpětnou vazbu?

Pro lidi v týmu je těžké dávat nadřízenému zpětnou vazbu ohledně předsudků. Jednou z cest je nabídnout členům týmu možnost zpětné vazby prostřednictvím anonymní ankety nebo hodnoticího formuláře. Může to být jednoduchý dotazník, či komplexní 360° hodnocení, obojí dává lidem prostor pro otevřenou a jasnou zpětnou vazbu, aniž by se museli obávat odvety nebo jakýchkoli dopadů.

V dotazníku můžete položit zcela jednoduché otázky: Jednám podle vás spravedlivě? Pokud jde o vytváření inkluzivního pracovního prostředí, existuje něco, na čem bych mohl(a) zapracovat? Přišli byste se za mnou poradit, když máte problém?

Přečtěte si také článek Dovednosti pro lídry týmu: Jak od svých podřízených získat upřímnou zpětnou vazbu

Pro zpětnou vazbu platí jedna velká podmínka – s tím, co se dozvíte, musíte být ochotni něco udělat.

Od někoho jsem kdysi slyšela: „Kultura otevřených dveří – to není žádná velká strategie, jsou to jenom dveře.“ Vytvářet kulturu zpětné vazby vyžaduje odhodlání – uvědomělou snahu ptát se, vytvářet prostředí pro bezpečnou komunikaci a ochotu reflektovat to, co se dozvíte, abyste byli vstřícnějším a empatičtějším lídrem.

Pamela Fuller