0
Dovednosti pro lídry týmu (6): Než rozdáte úkoly, ujasněte si, jak má vypadat výsledek

Dovednosti pro lídry týmu (6): Než rozdáte úkoly, ujasněte si, jak má vypadat výsledek

16. května 2018

Desetiminutová aktivita

Proč na tom záleží?

Z průzkumů vyplývá, že důvodem, proč podřízení ve své práci zaostávají, není vždy jejich neschopnost nebo nedostatečná motivace. Častější příčinou je nejasná představa o tom, co se od nich očekává

Další kroky:

1.  Než tento týden rozdáte práci, zapište si, proč je důležitá.

Jak zapadá do širšího kontextu? Jakmile to dokážete formulovat, pomůžete svým podřízeným lépe se při plnění úkolu rozhodovat a volit priority.

2. U každého úkolu si promyslete, co považujete za jeho úspěšné splnění.

Ke správnému zadání patří i příklady dobře odvedené práce z minulosti. Pokud nevíte jak na to, zkuste dokončit větu: „Na konci budu mít opravdu dobrý pocit, když...“

V závislosti na projektu může tato věta končit jakkoli od „když příští rok získáme 10 % nových klientů“ po „když bude prezentace zkontrolovaná a schválená 48 hodin předem“. Buďte co nejkonkrétnější.

Když si dobře rozmyslíte, jak má vypadat výstup, budete umět vysvětlit svým podřízeným, o co se vlastně mají snažit, a oni budou moci podat maximální výkon. Když popisujete úkol, nezapomínejte uvést také další veledůležité detaily, jako například termín, dostupné zdroje, jakou míru iniciativy od dané osoby očekáváte a jak budete plnění průběžně kontrolovat.

Příští díl: Jak efektivně delegovat práci

Pokud vás tento článek zaujal, přečtěte si také:

Klíčové dovednosti pro lídry týmu (1)

Klíčové dovednosti pro lídry týmu (2)

Klíčové dovednosti pro lídry týmu (3)

Klíčové dovednosti pro lídry týmu (4)

Klíčové dovednosti pro lídry týmu (5)

Klíčové dovednosti pro lídry týmu (7)

Další články o leadershipu