0
Jaký vliv má na výsledky firmy její kultura?

Jaký vliv má na výsledky firmy její kultura?

24. října 2017

Generální ředitelé a HR manažeři se s námi na Inspirativním setkání podělili o poznatky a konkrétní zkušenosti se změnou firemní kultury. Jakých výsledků dosáhli po několika letech práce na vědomém vytváření firemní kultury?

Klíčovými pilíři při vytváření a posilování firemní kultury je zaměření na společné hodnoty, smysl a především přenos hodnot do každodenní práce lidí, dále čas na rozvoj vztahů se zaměstnanci, výhova lídrů a budoucích lídrů.

Konkrétními dopady firemní kultury na výsledky firmy mohou být například změny, kterých se podařilo dosáhnout ve zlínské výrobní firmě: 
 • Nízká fluktuace – nízké náklady 
 • Nárůst tržeb o 25% při stejné režijní struktuře
 • Efektivnější využití nákladů na vzdělávání
 • Převzetí odpovědnosti za svůj vlastní proces, popisy rolí
 • Zkrácení pracovních schůzek – jasná agenda, cíl i přístup
 • Převzetí odpovědnosti za své podřízené – rychlejší meziúseková komunikace
 • Snížení počtu e-mailů díky nastavení pravidel pro komunikaci
 • Změny v procesech – zvýšení flexibility
 • Větší odvaha k prosazení nápadů, zlepšení a inovací – proaktivní hledání úspor a zdrojů
 • Větší loajalita lidí k firmě (projevuje se například při řešení krizových situací)
 • Vytvoření prostředí odhalujícího nevýkon a neochotu spolupracovat 
 • Vytvoření zdravého prostředí, eliminace negativních nálad 

Když silná firemní kultura přináší takovéto výsledky, proč tolik firem ponechává růst firemní kultury náhodě?  

Děkujeme všem hostům za sdílení zkušeností a inspirativní atmosféru.

foto 8 (2)

foto 11 (2)

Další články o firemní kultuře