0
Jak měříte výkonnost znalostních pracovníků?

Jak měříte výkonnost znalostních pracovníků?

4. února 2016

Proběhlé setkání v Brně a další 22. 4. v Praze

Víte, jaký je rozdíl v produktivitě mezi nejvýkonnějšími a nejslabšími manuálně pracujícími zaměstnanci a mezi pracovníky, kteří jsou placeni za přemýšlení? Jaký je potenciál vzestupu produktivity právě u znalostních pracovníků. Máte systém, jak tento potenciál zvyšovat?

Na téma zvyšování produktivity v 21. století jsme hovořili minulý týden v Brně při setkání s hosty, kteří ve svých organizacích otázku produktivity řeší. Pokud je i pro vás toto téma aktuální, zamyslete se nad skrytými náklady, které nízká výkonnost a neefektivita přináší – a které si možná ani neuvědomujete. 

Produktivita je jednou z oblastí, jimž se ve FranklinCovey důkladně věnujeme. Jedná se v dnešní době o velkou výzvu pro mnoho firem, ovlivňuje výsledky, spokojenost zaměstnanců a kulturu celé organizace. 

Přijďte, dozvíte se více a budete se moci zapojit do diskuze… Další inspirativní snídaně proběhne 22. dubna v Praze v Konferenčním centru GreenPoint.

Akce je připravena pro ředitele firem, personální ředitele a osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti rozvoje zaměstnanců.

Pozvánka

Zarezervujte si místo. Účast je bezplatná, počet míst je omezen.

 

Další informace k produktivitě:

Případové studie ve společnostech Microsoft a Halton

Produktivita

5 rozhodnutí pro vyjímečnou produktivitu

Základy úspěšného řízení projektů

Prezentační výhoda