0
Inspirace v závěru roku 2017: zapojení lidí při plnění cílů a proaktivita

Inspirace v závěru roku 2017: zapojení lidí při plnění cílů a proaktivita

4. ledna 2018

„Inspirovat a umožňovat dosahování výjimečných výsledků“ je zakotveno v našem poslání. Těší nás, že se
s námi setkáváte při hledání inspirace a řešení nejen na našich seminářích, ale také při pravidelných neveřejných představeních. 


Na inspirativní setkání zveme naše zákazníky, aby se podělili o své zkušenosti, a představujeme vám k daným tématům náš pohled, přístup a možná řešení. V loňském roce jsme nabídli podněty v oblasti firemní kultury, realizace cílů a v otázce proaktivity zaměstnanců
Naše dvě poslední inspirativní setkání v roce 2017 jsme zaměřili na téma zapojení lidí při realizaci nejdůležitějších cílů a na proaktivitu zaměstnanců.

O zapojení lidí a úspěšné realizaci nejdůležitějších cílů jsme hovořili s řediteli firem i s našimi milými zákazníky a hosty ze společnosti Gumotex a hotelu Hilton Prague.

Hotel Hilton usiluje o neustálé zlepšování kvality služeb zákazníkům a management hledal způsoby, jak zapojit zaměstnance na všech úrovních, jak představit důležité cíle, aby vtáhnul lidi do hry a přenesl zodpovědnost za plnění dílčích cílů na týmy a jednotlivé zaměstnance. 

Podobné otázky řešili ve společnosti Gumotex, kde se podařilo nastavit kulturu ve firmě tak, aby se lidé aktivně zapojovali do plnění cílů a rozuměli tomu, jak úsilí každého z nich přispívá k realizaci nejdůležitějších cílů společnosti. 

Zavedení a dodržování procesu 4 disciplíny realizace oběma společnostem pomohlo zvýšit angažovanost zaměstnanců, zvýšit jejich zodpovědnost, zlepšit komunikaci a spolupráci. Pomáhá jim oddělit kolotoč každodenních povinností od cílů, které firmu skutečně posouvají dopředu, a umožňuje každému soustředit se na věci, které zásadním způsobem ovlivňují výsledky.

Inspirativní setkání: Realizace strategií, Hilton Prague

Inspirativní setkání: Realizace strategií, Hilton PragueInspirativní setkání: Realizace strategií - ukázka výsledkové tabule pro setkávání týmu hotelu Hilton

Tématem posledního setkání byla proaktivita – přejímání zodpovědnosti, aktivní zapojení, svoboda volby a důvěra jsou otázky, které řeší většina firem. Ovlivňují motivaci lidí, jejich produktivitu i fluktuaci. Hovořili jsme o tom, jak podpořit proaktivitu zaměstnanců, co vyšší proaktivita lidí přináší a jak vytvářet ve firmě vhodné prostředí. Inspirací pro všechny účastníky byl příběh našeho klienta, společnosti Sephora: úsilí o zvýšení důvěry v organizaci podnítilo proaktivitu lidí, změnilo komunikaci a přispělo k dosažení změn.

Inspirativní setkání: ProaktivitaInspirativní setkání: Proaktivita, společnost Sephora  Inspirativní setkání: materiály ze seminářů k proaktivitě


Děkujeme všem hostům za podnětné diskuze. Těšíme se na další setkání v roce 2018!

Máte-li zájem se účastnit našich inspirativních setkání nebo být pravidelně informováni o tématech, napište nám na adresu predstaveni@franklincovey.cz.