0
Hra začíná se zodpovědností (o disciplíně 4)

Hra začíná se zodpovědností (o disciplíně 4)

22. září 2020

Samotná realizace přichází na řadu až vytvořením systému vzájemné zodpovědnosti a vybudování pravidelného rytmu plnění.

První tři disciplíny spadají do přípravy, a dokud se nepustíte do té čtvrté, hra ještě nezačala. Vychází z principu zodpovědnosti: pokud důsledně nedodržujete systém vzájemné zodpovědnosti, cíl se samovolně rozplyne v každodenním kolotoči.

Systém vzájemné zodpovědnosti je vlastně rytmus pravidelných a častých setkání, která se konají minimálně jednou týdně a ideálně netrvají déle než 20 až 30 minut. V tomto krátkém intervalu se lidé zavazují ostatním, že vykážou výsledky navzdory každodennímu kolotoči.

Kouzlo je v pravidelném rytmu. Lidé z týmu musí umět skládat účty s železnou pravidelností. Každý týden, postupně jeden za druhým odpovídají na jednoduchou otázku: „Jakou podstatnou věc, případně dvě, mohu příští týden udělat, aby se to co nejvýrazněji projevilo na scoreboardu?“ Potom zhodnotí, zda splnili závazky z minulého týdne, nakolik se to promítlo do ukazatelů aktivit a úspěchů na scoreboardu a konečně jaké závazky si dají na další týden. To vše v několika málo minutách.

Kromě pravidelného rytmu těchto setkání je tajemstvím čtvrté disciplíny to, že si každý volí sám, jaký závazek přijme. Když si lidé závazky dávají sami, zvyšuje se míra zodpovědnosti za jejich naplnění. A co je ještě důležitější, jakmile se k něčemu zavazujete vůči týmu a nejen vůči sobě, přesouváte se z pracovní roviny do osobní. Takové závazky přesahují pracovní náplň a stávají se slibem vůči ostatním.

Disciplína 4: vytvořit systém vzájemné zodpovědnosti znamená vybudovat si pravidelný rytmus, v němž se závazky k naplnění cíle dodržují i v každodenním kolotoči naléhavých záležitostí.

Zajímají vás disciplíny nezbytné k dosažení nejdůležitějších cílů navzdory každodennímu kolotoči povinností?

Proces 4 disciplíny realizace vám rádi 9.MjeN4sIonJ4YsWV2OjEKf6jYmeL38ka8IjeN4skfr.

Chtěli byste vědět, jak se s výzvami kolem realizace klíčových cílů vypořádali jiné firmy?

Zúčastněte se našeho inspirativního setkání Jak chování lidí ovlivňuje realizaci vašich klíčových strategií?  Seznámíme vás s procesem 4 disciplíny realizace a poslechnete si příklady z praxe.O autorovi

Chris McChesneyChris McChesney je autorem bestselleru nakladatelství Wall Street Journal: 4 disciplíny realizace a lídrem globálního oddělení společnosti FranklinCovey zaměřeném na realizaci. Je jedním z hlavních propagátorů 4 disciplín realizace jako procesu, který firmám umožňuje naplňovat jejich strategie uprostřed každodenního kolotoče. Již více než deset let vede přípravu a rozvoj těchto principů ve FranklinCovey.