0
Budoucnost v oblasti firemního vzdělávání

Budoucnost v oblasti firemního vzdělávání

25. dubna 2018

Licence All Access Pass nabízí pro celou firmu neomezený přístup k programům, on-line seminářům, hodnocením, videím a dalším materiálům FranklinCovey – revoluční a flexibilní řešení rozvoje vašich lidí.

Vzdělávací potřeby se neustále vyvíjejí

Realita je taková, že požadavky na rozvoj vašich zaměstnanců se neustále vyvíjejí a mění. Co se dnes jeví jako klíčová a nezbytná oblast vyžadující zlepšení, nemusí být po několika měsících tak naléhavé jako požadavky, které nově vyvstanou. S licencí All Access Pass můžete rozvoj svých lidí flexibilně přizpůsobovat měnícím se potřebám. Snadno tak naplníte vzdělávací cíle, a to nejen ty, které jsou prioritní dnes, ale i ty odhalené během roku.

Rozvojové programy sestavené na míru

Licence All Access Pass umožňuje přístup ke komplexní nabídce programů a nástrojů FranklinCovey, z nichž si můžete sestavovat kombinace přesně na míru individuálním potřebám svých zaměstnanců. Připravili jsme pro vás více než 60 doporučených kombinací vybraných částí našich programů zaměřených na rozvoj 15 základních kompetencí. Vhodnou sestavou programů a nástrojů pomůžete zaměstnancům upevnit nabyté znalosti a dosáhnout dlouhodobého dopadu a užitku plynoucího ze vzdělávání.

Z nabídky programů přístupných v rámci licence All Access Pass můžete rozvíjet dovedností například v těchto oblastech:
  • zvyšování osobní efektivity a produktivity
  • vedení lidí
  • kvalitní řízení projektů 
  • efektivita porad
  • prezentační schopnosti
  • posílení důvěryhodnosti
  • empatické naslouchání
Vzdělávání podle časových možností

Ne vždy je možné shromáždit tým lidí v jednom okamžiku na stejném místě a ne vždy je žádoucí vytrhnout je od jiných pracovních povinností déle než na půl dne. Ať už se jedná o virtuální týmy nebo zaměstnance s různou úrovní znalostí a kompetence, licence All Access Pass poskytuje vašim lidem možnost volby mezi programy vedenými interním lektorem naživo, on-line nebo samostatným studiem digitálních kurzů a materiálů. Přístup k programům a materiálům FranklinCovey tak mohou mít, téměř kdykoli a kdekoli potřebují. 

Další výhody licence All Access Pass
  1. Hodnota: Za výrazně nižší cenu na osobu, než je cena standardního semináře, umožníte svým zaměstnancům přístup k celé řadě programů a nástrojů FranklinCovey po dobu jednoho roku. Ovlivníte mnohem větší počet osob v organizaci a tím i výkonnost celé firmy.

  2. Dopad: Naše paleta řešení pokrývá klíčové kompetence a vhodnou kombinací naplníte všechny vzdělávací potřeby. Praktické nástroje, filmy a hodnocení, ke kterým se můžete vracet, vám pomohou nově nabyté znalosti zavést do praxe a umožní vám je dále upevňovat. Dosáhnete tak trvalých změn.

  3. Flexibilita: Sami si zvolíte, zda program absolvujete s interním lektorem na živo, on-line, nebo se rozhodnete pro samostudium, kterými vás povedou naše digitální nástroje. Programy i způsoby dodání můžete v průběhu roku kombinovat a měnit.

All Access Pass™ je roční obnovitelná licence společnosti FranklinCovey. Nabízí nový způsob, jak efektivně a flexibilně využívat programy společnosti v celé vaší organizaci.Více o licenci All Access Pass