0

Licence All Access Pass

Řešení pro systematický rozvoj lidí v celé firmě

Licence All Access Pass Přihláška

Vezměte rozvoj zaměstnanců do svých rukou a budujte si
trvalou konkurenční výhodu

Systematický rozvoj prostřednictvím vlastních interních lektorů přináší oproti vzdělávání s externím partnerem trvalé změny ve firemní kultuře, reálné výsledky a ekonomické výhody. Licence All Access Pass™ společnosti FranklinCovey umožňuje systematické, flexibilní a cenově efektivní vzdělávání na všech úrovních organizace.

Jaké překážky vám brání naplno rozjet vzdělávací projekty? 

S roční obnovitelnou licencí All Access Pass nemáte žádná omezení – můžete zvyšovat efektivitu liniových manažerů, rozvíjet kompetence vybraných členů týmu či posilovat důvěru u řadových pracovníků. Vaši lidé získají přístup k programům a nástrojům FranklinCovey, kdykoli, kdekoli a v jakékoli formě budou potřebovat.

 

AAP jsme navrhli na základě požadavků našich zákazníků, kteří potřebují:

cq5dam.web.1280.1280

 • flexibilně reagovat na vyvíjející se potřeby
 • rozvíjet více lidí na různých úrovních
 • řešení na míru pro skupiny i jednotlivce
 • různé formy vzdělávání
 • efektivně využívat finanční zdroje
 • podpořit přenos teorie do praxe
 • přizpůsobit programy specifikům svého oboru 
 
 

Co licence vaší firmě umožní? 

UŠETŘIT

 Vzděláváte mnohonásobně více zaměstnanců za výrazně nižší cenu na osobu, než bývají náklady na standardní seminář. Využití licence je nejefektivnějším způsobem, jak zvyšovat výkonnost v celé organizaci.

 

FLEXIBILNĚ VYUŽÍVAT RŮZNÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Vaši lidé mohou využívat programy vedené interním lektorem naživo nebo on-line, případně samostatně pracovat s digitálními materiály. 

 

USPOKOJIT RŮZNÉ POTŘEBY ROZVOJE A DOSÁHNOUT TRVALÝCH ZMĚN 

Díky široké škále řešení FranklinCovey můžete rozvíjet všechny klíčové kompetence. Nově osvojené dovednosti a změny chování zaměstnanců navíc upevníte prostřednictvím našich digitálních nástrojů.Zkušenosti s využitím licence All Access Pass ve společnosti Promens Zlín

 

Co s licencí získáváte

 • AAP classpro každého zaměstnance přístup k programům, on-line seminářům, digitálním lekcím, hodnocením, videím a dalším materiálům společnosti FranklinCovey
 • vyškolení a certifikaci interního lektora pro vedení jakýchkoli programů FranklinCovey
 • přístup do vzdělávacího portálu Jhana zaměřeného na sebevzdělávání manažerů
 • možnost využívat nabídku připravených rozvojových plánů
  a vytvářet si vlastní
 • podporu ze strany společnosti FranklinCovey
Nad rámec licence získáte:
 • možnost využívat služeb konzultanta FranklinCovey
 • vytištěné originální materiály pro účastníky (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce)

Přečtěte si příběhy firem, které využily řešení All Access Pass nebo Jhana

Via west 1

Společnost ViaWest se věnuje IT infrastruktuře a má více než 30 datových center po celých Spojených státech a v Kanadě. Společnost má 600 zaměstnanců v osmi státech. Za poslední dva roky nabrala společnost ViaWest více než 200 nových zaměstnanců.
Stáhnout případovou studii

 

informatica


Informatica je nadnárodní společnost se sídlem v Kalifornii. Zabývá se vývojem softwaru pro zpracování dat. V roce 2003 využívalo její software v oblasti obchodní analytiky 79 % společností z Fortune 100. Konkurenční boj na tomto trhu spočívá v lákání a udržování špičkových zaměstnanců. 
Stáhnout případovou studiiorbitz
Společnost Orbitz Worldwide provozuje přední cestovní web Orbitz.com. Nabízí průkopnický věrnostní program, který využívá přes osm milionů členů. Ve společnosti Orbitz Worldwide je podpora učení a růstu zaměstnanců součástí DNA firemní kultury. 
Stáhnout případovou studii


 

Ukázka využití kombinace programů v rámci licence All Access Pass

Příklad: plán rozvoje kompetence „vynikněte jako týmový hráč”

Být vynikajícím týmovým hráčem vyžaduje osvojit si návyky osobní efektivity, produktivity a být důvěryhodným členem týmu.  Tato cesta rozvoje kombinuje tři úspěšné programy: Speed of Trust – základy, 7 návyků skutečně efektivních lidí a 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu.

Impact journey

Rozvíjené oblasti dle tohoto plánu:

osvojení si způsobů chování, které budují důvěru, zvyšování osobní důvěryhodnosti, prohlubování důvěry se spolupracovníky, převzetí iniciativy
a zodpovědnosti, vedení sebe sama, zvýšení sebevědomí, rozvoj efektivní komunikace a spolupráce, uvědomění si životních rolí, určování priorit, týdenní a denní plánování, stress management a předcházení syndromu vyhoření


 


Dokumenty

7 návyků skutečně efektivních lidí

7 návyků skutečně efektivních lidí

Rozvojový program osobního vedení zaměřený na zvyšování efektivity, zodpovědnosti, zkvalitnění vztahů a spolupráce

Implementace 7 návyků v organizaci

Implementace 7 návyků v organizaci

Workshop pro lídry, kteří prošli programem 7 návyků. Učí je, jak začlenit principy 7 návyků do každodenního fungování svých týmů a vytvářet výkonnou firemní kulturu

Leading at the Speed of Trust

Leading at the Speed of Trust

Program pro manažery zaměřený na posilování důvěry v týmech