All Access Pass

Flexibilní a cenově nejefektivnější řešení pro systematický rozvoj lidí v celé firmě

Jakým výzvám v oblasti vzdělávání čelíte?

Ať jsou vaše vzdělávací cíle jakékoli, důsledně je naplnit a dosáhnout pak obchodních výsledků bývá náročné. A to zejména tehdy, je-li vaší strategií vyškolit či provést změnou zaměstnance napříč celou organizací. Podobné situace jistě znáte – úrovně znalostí a potřeby rozvoje se liší, požadavky se neustále vyvíjí a časové možnosti lidí i finanční zdroje firmy bývají omezené.

Brání vám některá z těchto překážek naplno rozjet vzdělávací projekty ve vaší firmě? 

 

Seznamte se s revolučním přístupem k firemnímu vzdělávání

S licencí All Access Pass teď nemáte žádná omezení – můžete upevňovat kulturu na všech úrovních firmy, zvyšovat efektivitu liniových manažerů nebo výkonnost všech pracovníků.

cq5dam.web.1280.1280S roční obnovitelnou licencí mají zaměstnanci přístup k programům a nástrojům FranklinCovey, kdykoli, kdekoli a v jakékoli formě budou potřebovat. All Access Pass představuje unikátní způsob, jak efektivně rozvíjet pracovníky v celé organizaci a pružně reagovat na měnící se vzdělávací potřeby i individuální požadavky. 

 

AAP jsme navrhli na základě požadavků našich zákazníků, kteří potřebují:

- flexibilně reagovat na vyvíjející se potřeby
- rozvíjet více lidí na různých úrovních
- řešení na míru pro skupiny i jednotlivce
- různé formy vzdělávání
- efektivně využívat finanční zdroje
- podpořit přenos teorie do praxe
- přizpůsobit programy specifikům svého oboru 

 

Co licence vaší firmě umožní? 

UŠETŘIT

 Vzděláváte mnohonásobně více zaměstnanců za výrazně nižší cenu na osobu, než bývají náklady na standardní seminář. Využití licence je nejefektivnějším způsobem, jak zvyšovat výkonnost v celé organizaci.

 

FLEXIBILNĚ VYUŽÍVAT RŮZNÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Vaši lidé mohou využívat programy vedené interním lektorem naživo nebo on-line, případně samostatně pracovat s digitálními materiály. 

 

USPOKOJIT RŮZNÉ POTŘEBY ROZVOJE A DOSÁHNOUT TRVALÝCH ZMĚN 

Díky široké škále řešení FranklinCovey můžete rozvíjet všechny klíčové kompetence. Nově osvojené dovednosti a změny chování zaměstnanců navíc upevníte prostřednictvím našich digitálních nástrojů.


Co s licencí získáváte

  • AAP classpro každého zaměstnance přístup k programům, on-line seminářům, digitálním lekcím, hodnocením, videím a dalším materiálům společnosti FranklinCovey
  • vyškolení a certifikaci interního lektora pro vedení jakýchkoli programů FranklinCovey
  • přístup do vzdělávacího portálu Jhana zaměřeného na sebevzdělávání manažerů
  • možnost využívat nabídku připravených rozvojových plánů
    a vytvářet si vlastní
  • podporu ze strany společnosti FranklinCovey
Nad rámec licence získáte:
  • možnost využívat služeb konzultanta FranklinCovey
  • vytištěné originální materiály pro účastníky (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce)

Přečtěte si příběhy firem, které využily řešení All Access Pass nebo Jhana

Via west 1

Společnost ViaWest se věnuje IT infrastruktuře a má více než 30 datových center po celých Spojených státech a v Kanadě. Společnost má 600 zaměstnanců v osmi státech. Za poslední dva roky nabrala společnost ViaWest více než 200 nových zaměstnanců.
Stáhnout případovou studii

 

informatica


Informatica je nadnárodní společnost se sídlem v Kalifornii. Zabývá se vývojem softwaru pro zpracování dat. V roce 2003 využívalo její software v oblasti obchodní analytiky 79 % společností z Fortune 100. Konkurenční boj na tomto trhu spočívá v lákání a udržování špičkových zaměstnanců. 
Stáhnout případovou studiiorbitz
Společnost Orbitz Worldwide provozuje přední cestovní web Orbitz.com. Nabízí průkopnický věrnostní program, který využívá přes osm milionů členů. Ve společnosti Orbitz Worldwide je podpora učení a růstu zaměstnanců součástí DNA firemní kultury. 
Stáhnout případovou studii


 

Ukázka využití kombinace programů v rámci licence All Access Pass

Příklad realizace rozvojového plánu „vynikněte jako týmový hráč”

Být vynikajícím týmovým hráčem vyžaduje osvojit si návyky osobní efektivity, produktivity a být důvěryhodným členem týmu. Rozvojová cesta kombinuje tři úspěšné programy: Speed of Trust – základy, 7 návyků skutečně efektivních lidí a 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu.

Impact journey

Rozvíjené oblasti dle tohoto plánu:

osvojení si způsobů chování, které budují důvěru, zvyšování osobní důvěryhodnosti, prohlubování důvěry se spolupracovníky, převzetí iniciativy
a zodpovědnosti, vedení sebe sama, zvýšení sebevědomí, rozvoj efektivní komunikace a spolupráce, uvědomění si životních rolí, určování priorit, týdenní a denní plánování, stress management a předcházení syndromu vyhoření