0
FranklinCovey opět mezi Top 20 Leadership Training Companies

FranklinCovey opět mezi Top 20 Leadership Training Companies

26. února 2016

Společnost FranklinCovey byla znovu zařazena na seznam Top 20 Leadership Training Companies – 20 nejlepších poskytovatelů školení v oblasti vedení lidí pro rok 2016 vzdělávacího portálu TrainingIndustry.com.

Portál TrainingIndustry.com utváří žebříček Top 20 Leadership Training Companies List v rámci svého poslání sledovat soustavně vzdělávací trh a vytipovávat nejlepší dodavatele vzdělávání a technologií.

„Jsme poctěni, že jsme se opět dostali na tento prestižní seznam,“ řekl Bob Whitman, CEO, FranklinCovey. „Společnost FranklinCovey si uvědomuje, že největší konkurenční výhodou každé organizace je její firemní kultura. A že tuto kulturu v konečném důsledku svým chováním utváří její lídři. Je nám ctí, že jsme pro své klienty důvěryhodným partnerem, který jim pomáhá rozvíjet lídry, jež dokážou zvýšit nasazení zaměstnanců, rozšiřovat spolupráci a inovace, urychlit růst díky udržitelným výsledkům a vytvářet takovou kulturu, která společnosti umožňuje dosáhnout úspěchu.“

Catherine Nelson, viceprezidentka společnosti FranklinCovey, divize Leadership, k tomu dodává: „To, jak se každý zaměstnanec cítí na pracovišti, přímo souvisí s kvalitou a schopnostmi jeho lídrů. Lídři ovlivňují a utvářejí kulturu v organizaci tím, ostatní lidé vnímají a oceňují to, čemu lídři přikládají hodnotu. Posledních 25 let jsme se snažili přistupovat k rozvoji schopností pro vedení lidí jinak, protože víme, že bez toho, abyste se věnovali charakteru lídrů a jejich výsledkům – tomu, jak přemýšlejí a co dělají –, nikdy nezískáte takovou kulturu, která je pro úspěch na dnešním globálním trhu potřeba.“

V našich programech se věnujeme rozvoji schopností potřebných pro vedení lidí na třech úrovních: osobní („vést sám sebe“), týmové („vést svůj tým“) a organizační („vést ostatní lídry“). Na každé z těchto úrovní se společnost FranklinCovey zaměřuje na rozvoj charakteru. To lídrům pomáhá dospět k osobní efektivitě a efektivitě v mezilidských vztazích a získat si důvěru u všech zainteresovaných stran. Druhým těžištěm je kompetence, což je schopnost dopomoci ostatním k vynikajícím výkonům a soustavnému dosahování mimořádných výsledků.

„Segment programů v oblasti leadershipu si i nadále drží silnou pozici a je v branži jedním z nejvyhledávanějších,“ prohlásil Doug Harward, CEO, Training Industry, Inc. „Požadavky na schopnosti lídrů se mění a letošní výběr společností je dokladem toho, jak se trh s poskytováním školení těmto proměnlivým potřebám přizpůsobuje.“

Ocenění pro FranklinCovey za přínos a programy také v oblasti prodeje

Programy zaměřené na vedení lidí:

7 návyků skutečně efektivních lidí

Implementace 7 návyků v organizaci

Leadership

4 disciplíny realizace