0

Leadership

Rozvíjíme lídry na všech úrovních

Mnoho manažerů ustrnulo v „řízení lidí“, i když je dnes jiná doba, nebo se manažery stali odborníci, kteří sice vynikají ve svém oboru, ale neumí komunikovat s lidmi, natož je vést. Neefektivní vedení lidí není problém jen chybějících manažerských kompetencí. Klíčovou roli u manažera-lídra hraje jeho charakter − od něj se odvíjí důvěryhodnost a schopnost zapojit lidi v týmu a naplno využít jejich potenciál. Stát se lídrem vyžaduje osobní zralost, schopnost sebeřízení a vytváření vztahů s druhými lidmi.

Problémy pramenící z nezvládnutého osobního vedení a vedení druhých lidí, které se promítají do firemní kultury: 

 • pasivita, slabé zapojení lidí
 • nízký pocit zodpovědnosti
 • odmítání změn
 • kritika namísto hledání řešení
 • zaměření na nepodstatné věci a následný nedostatek času
 • nefungující komunikace a spolupráce v týmu
 • nerovnováha v osobním a pracovním životě
 • klesající důvěra
 • nejasný smysl a cíle
 • špatně nastavené systémy 
 • přetíženost klíčových pracovníků
 • neschopnost vytvářet podmínky pro využití potenciálu lidí v týmu
 • vysoká fluktuace

 

Řešení

Osobním vedením se komplexně zabývá rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí, který se zaměřuje na zvyšování efektivity, zlepšení v oblasti produktivity, komunikace, zaměření na priority, budování vztahů a vedení druhých lidí. Program 7 návyků pomáhá v organizaci vytvořit základní rámec pro budování jedinečné kultury, která je klíčem k naplňování firemních cílů a vizí.

S přenosem principů programu 7 návyků skutečně efektivních lidí do kultury a každodenní práce týmu vám pomůže jednodenní workshop Implementace 7 návyků v organizaci.

Rozvoji team lídrů se věnuje seminář 6 klíčových kompetencí pro vedení týmu − buduje nezbytné dovednosti, které potřebují noví lídři a začínající manažeři k tomu, aby zvládli posun do vedoucí pozice.

Pro lídry ve středních a vyšších manažerských pozicích je určen rozvojový program
4 základní role leadershipu. Poskytuje základní rámec pro úspěch všech lídrů a to jak novým lídrům na této úrovni vedení, tak i zkušeným lídrům, kterým schází způsob myšlení a dovednosti potřebné k tomu, aby byli úspěšní i v horizontu tří až pěti let a dále.

Klesající zapojení lidí, nízká míra zodpovědnosti a neschopnost realizovat vytyčené strategie mohou být následkem nejasně stanovených cílů. Touto problematikou se zabývá program 4 disciplíny realizace.

Další programy