0

Vedení hybridních týmů

Nový živý on-line seminář FranklinCovey

Jak efektivně vést tým, jsou-li někteří jeho členové
přítomni osobně na jednom místě, 
zatímco jiní pracují vzdáleně?

Po nuceném období práce na dálku se změnila očekávání ohledně způsobu práce.

Dvě třetiny všech zaměstnanců si nepřejí, aby se jejich pracovní život vrátil do stejného režimu jako před pandemií* a chtějí si zachovat výhody, kterých si začali vážit. Naproti tomu 82 % generálních ředitelů chce, aby se všichni vrátili do práce.** Jak lze zkombinovat to nejlepší z obou světů?

Hybridní tým

citace 72 % zaměstnanců nechce, aby se jejich pracovní život vrátil do stavu před koronakrizí.


ZENOGROUP
Evolving Workplace Study, 2021  

* Zeno Group, Evolving Workplace Study, 2021 / ** Newsweek/Best Practice Institute, duben 2021

VÝZVA

Vytvářejte svému týmu podmínky, při nichž každý a vždy dobrovolně vynaloží maximum úsilí a energie k dosažení výsledků. 

Lídři, kteří vedou hybridní tým, se musí vypořádat s těmito překážkami:
  • uvažují jako lídři tradičních týmů, nikoli jako lídři týmů hybridních
  • nadále měří práci časem a flexibilita je odměna, nikoli nárok
  • vzdáleně pracující členové týmu se cítí izolovaní a odloučení
  • lidé se potýkají s problémem, jak sladit práci na dálku a činnost v kanceláři

 
ŘEŠENÍ A DOPADY

Úlohou lídra je zajistit, aby se členům týmu v práci dařilo bez ohledu na to, odkud pracují.

Lídři hybridních týmů se zaměřují na tři oblasti:
  • Vytváření většího pocitu sounáležitosti, aby každý člen týmu chtěl do práce vložit celé své já.
  • Posílení komunikace, aby si členové a lídři týmu rozuměli, byli sladění a schopní pružně reagovat.
  • Nalezení rovnováhy mezi flexibilitou a odpovědností, aby lidé mohli svobodně pracovat, jak jim to vyhovuje.

 
FORMA DODÁNÍ
  • 90minutový živý on-line seminář vedený konzultantem FranklinCovey