0

Jak pracovat s mileniály

Staňte se úspěšným lídrem mileniálů

JAK PRACOVAT S MILENIÁLY

Běžné postupy vedení a spolupráce vám v případě generace Y neboli mileniálů nemusí přinést potřebné výsledky.
Máte před sebou nový typ zaměstnanců, kteří se na svět dívají jinak než vy. 

Výzva

Proč na mileniálech záleží?

soustředěníMileniálové na pracovním trhu zaujímají čím dál větší podíl a přinášejí s sebou vlastní způsob práce. V následujících letech začnou silné poválečné ročníky odcházet do důchodu, dá se tedy předpokládat, že poptávka po zaměstnancích převáží nabídku a mileniálové si budou moci po mnoho let zaměstnání vybírat.

Pro firmy bude stále důležitější naučit se přilákat, vést, vzdělávat a udržet mladé zaměstnance.

 

 

 

JAK NĚKTEŘÍ MANAŽEŘI VNÍMAJÍ SVÉ ZAMĚSTNANCE Z ŘAD MILENIÁLŮ:

„Nezajímají se o zákazníky.“
„Pokud jim něco vytkneš, odejdou z práce.“
„Myslí si, že svůj pozdní příchod vždycky nějak omluví.“
„Domnívají se, že je v pořádku mě oslovovat křestním jménem. Ale já jsem jejich šéf!“
„Když udělámt něco hezkého, chovají se, jako kdyby to byla samozřejmost.“

JAK MILENIÁLOVÉ VNÍMAJÍ SAMI SEBE:

„Nás nedefinuje naše práce.“
„Když už pracujeme, měli bychom mít možnost do toho mluvit. Chceme zasahovat do toho, jak budeme pracovat.“
„Neočekáváme, že budete náš nejlepší přítel, ale chceme, abyste se choval přátelsky, i když nás kritizujete.“
„Chceme, abyste nám ukázal směr a pak šel z cesty. “
„Naše nápady jsou stejně dobré, ne-li lepší než nápady starších a zkušenějších lidí.“

Řešení

Podpořte své manažery v efektivním vedení generace mileniálů

Seminář Jak pracovat s mileniály pomůže jak mladým, tak zkušeným manažerům přizpůsobit se nové generaci pracovníků a naplno využívat jejich potenciál.

Milenials_schemaManažeři si osvojí devět dovedností, které jim pomohou úspěšně vést, koučovat a motivovat přímé podřízené z řad mileniálů, aby ze sebe vydali to nejlepší.

Myšlenky a informace v tomto semináři jsou výsledkem několikaleté studie o mileniálech a jejich manažerech (Generation Rapport Inventory – GRI). Účastnilo se jí několik tisíc manažerů na všech úrovních a v různě velkých společnostech.

Více k obsahu semináře

 

 

 
Výsledek
 
MM materiály CZPřínosy workshopu – manažeři se naučí:
  • Lépe porozumět generačním rozdílům v hodnotách, vnímání, stylu komunikace
    a dalších aspektech.
  • Využívat silné stránky mileniálů, uvolnit jejich kreativitu i potenciál.
  • Zvládat výzvy, které tato generace přináší.
  • Komunikovat a pracovat s mileniály tak, aby dosahovali lepších výsledků v osobním i pracovním životě.
  • Zvýšit spokojenost všech zaměstnanců.

MilenialsPřečtěte si článek
Devět tipů, jak pracovat s mileniály

 


 
Forma dodání
 

Dodáváme jako půldenní firemní workshop, nabídku připravíme na základě vašich požadavků.

Tento program získáte také s licencí All Access Pass.

All Access Pass All Access Pass vám zajistí přístup k rozsáhlé knihovně programů, digitálních lekcí, videí, hodnocení a dalších nástrojů FranklinCovey. Využívat je můžete prostřednictvím svých interních lektorů, on-line, nebo samostatně vlastním tempem. 

Za výrazně nižší cenu na osobu, než je cena standardního semináře, můžete pracovat s lidmi napříč celou organizací a rozvíjet klíčové osoby. Vhodné pro firmy, které hledají flexibilní, dlouhodobý a finančně efektivní systém vzdělávání svých zaměstnanců.