0
Změna, která je vidět

Změna, která je vidět

9. listopadu 2022

Zpětná vazba společnosti TDK ze školení 7 návyků skutečně efektivních lidí.

Management tým divize PPD v březnu 2022 ukončil cyklus workshopů „7 návyků skutečně efektivních lidí,“ o kterém jsme psali v červencovém čísle Echa 2021. Jedná se o vzdělávací systém, jehož základní průvodní linkou je osobní analýza každého účastníka, učení se, slib nebo závazek k osvojení si vybraného návyku a ověření, zdali došlo k zakotvení návyků.

Ačkoliv kolegové ještě neprošli výstupním hodnocením, nešetřili chválou nad obsahem a přínosem tohoto školení do jejich pracovního i soukromého života:

  • „Velmi poučné a přínosné nejenom po pracovní stránce.“
  • „Kurz s velkým přínosem v celém životě – pracovním i soukromém, kvalitní školicí materiály, zkušený lektor.“
  • „Jsem vděčný, že jsem se mohl zúčastnit takového školení. Přínos tohoto školení je patrný.“
  • „Nejlepší softové školení v historii TDK ☺, velmi využitelné a udržitelné v praxi.“
  • „Zatím nejlepší „školení,“ kterého jsem se zúčastnil.“
  • „Přínosné školení, vhodné se sejít a obnovit, zhodnotit po dalším roce.“
  • „Nejlepší školení, jaké jsem kdy absolvoval.“

Oslovili jsme pana Gorana Bijeliće, aby pro nás shrnul své poznatky ze školení.

Jak účast na tomto školení obohatila Vás osobně? Podělíte se alespoň o jednu věc, kterou si vybavíte, když se řekne „7 návyků skutečně efektivních lidí“?

„Jednoduše řečeno, školení mi pomohlo přehodnotit a zároveň zlepšit můj pohled – jak se na věci dívám, jak je vlastně vidím a jak bych se na ně dívat měl. Jinými slovy, filozofie 7 návyků mi umožnila přístup k dalšímu rozměru, jednoduššímu rozměru, přehodnotit mé cíle, mé role a mé úspěchy v osobní i pracovní sféře.

Slovo „jednoduchý,“ které jsem použil, znamená, že to, co chci (co je mým hlavním cílem), je snadné a jasné identifikovat. Co už tak jednoduché není, je to, jak toho dosáhnout. ☺ Pro mě osobně to celé shrnuje jedna věta od pana Coveyho, kterou si budu vždycky opakovat: Hlavní je, aby to hlavní zůstalo tím hlavním.“

Jak vnímáte účast na tomto školení z pohledu vedoucího pracovníka, který tam „vyslal“ své podřízené? Vidíte změny v chování a spolupráci v rámci management týmu?

„☺. Také jsem na školení „vyslal“ sám sebe. Věřím, že pokud chceme něco změnit, musíme tím žít a být příkladem. Každý z nás si z tohoto školení něco odnesl a také jsme poznatky ze školení začali uplatňovat v našich životech. Některé se nám daří uplatňovat více, některé naopak s menším úspěchem. Ať už je to tak, nebo tak, tahle změna je vidět. Abychom udrželi dynamiku a změnili se k lepšímu, potřebujeme čas, motivaci a vytrvalost. Když jsme začínali „pronikat do nitra 7 návyků,“ bylo zajímavé sledovat, jak jsme po jednom z našich setkání pouhým pohledem porozuměli jeden druhému. Takže ano, vidím zlepšení a nové šance stále visí ve vzduchu. Je to cesta, na kterou jsme se vydali a která bude trvat dalších několik let. Tímto se dostáváme k další důležité lekci, kterou bychom měli všichni brát v potaz – vše je o cestě a cíli, které si vybereme, a možná jde i o mnohem víc.“

Management tým tedy už ví, jak co nejefektivněji uspořádat soukromý a pracovní život, jak si uspořádat priority apod. Plánujete myšlenky Stephena Coveyho šířit dál v rámci divize PTC?

„Jak jste zmínila výše, zpětná vazba z tohoto školení je velmi pozitivní. Nabízí toho opravdu hodně ve velmi praktické podobě a je na každém účastníkovi, aby si osvojil znalosti a nástroje, se kterými jsme se během školení seznámili. To mě přivádí k dalšímu zajímavému poznatku. Jedním z nejlepších způsobů, jak se naučit nové dovednosti a přetvořit je na návyk, je sdílet získané znalosti s ostatními (učit je). A to také očekávám od nás všech, kteří jsme prošli školením 7 návyků. Považuji se za pozitivní, optimistickou osobu a jsem přesvědčen, že pouze díky pozitivnímu přístupu a změnám můžeme vytvořit lepší pracovní prostředí, podmínky, a nakonec také i lepší firemní kulturu. Druhé školení 7 návyků probíhá již od dubna. Byl bych rád, kdybychom v tomto školení pokračovali i nadále.“

Tento článek vyšel v červencovém čísle magazínu Echo 2022 společnosti TDK, autor článku Kamila Hrabová.