0
Z čeho pramení předsudky

Z čeho pramení předsudky

9. března 2022

Každý člověk má předsudky – zaměstnanec obsluhy i generální ředitel. Naše předpojatost se nejčastěji týká pěti oblastí.

  • osobní zkušenosti a výchova
  • zkušenosti druhých, například rodičů a přátel
  • kultura, ve které žijeme, a co je v ní považováno za normální
  • informace, které se k nám dostávají z médií
  • vzdělávací systém a jeho hodnoty

Doslova každá naše životní zkušenost může předsudky upevňovat, protože jsme ze své podstaty „naprogramováni k předpojatosti“. Mozek neustále zpracovává všechny získané a vrozené zkušenosti, přijímá na jejich základě stereotypy a snaží se nám pomoci správně se rozhodnout. Ale pozor, některé vlastní předsudky nás mohou naopak svést ke špatným rozhodnutím, pokud si je neuvědomíme a neubráníme se jim.

Až se vám příště bude něco líbit, či nelíbit, zkuste se zamyslet hlouběji, proč to tak hodnotíte. Dokážete svůj úsudek spojit s nějakou vlastní životní zkušeností, či ji máte pouze zprostředkovanou? Nebo má vaše hodnocení kořeny v kultuře, případně v postoji většinové společnosti? Není třeba formováno mediálním obrazem nebo vzděláním?

Nepřepínejte na autopilota, nedělejte ukvapené názory ohledně druhých na základě předchozích zkušeností, kulturních zvyklostí nebo „mediální masáže“. Budete-li si vlastní předsudky více uvědomovat, dokážete se vědomě rozhodnout, zda se podle nich zachováte, či nikoli. Jako lídr máte jít příkladem a chovat se způsobem, jak to očekáváte od ostatních. Když si posvítíte na vlastní předsudky a budete je konfrontovat, pomáháte nastolit firemní kulturu, která je otevřená rozmanitosti, inkluzi a v konečném důsledku i zapojení lidí.