0
Určete si úkol, za který byste chtěli převzít větší zodpovědnost, a vytvořte plán, jak ho splnit

Určete si úkol, za který byste chtěli převzít větší zodpovědnost, a vytvořte plán, jak ho splnit

3. ledna 2023

Zdá se, že váš šéf pokaždé opakuje stejné pokyny, které jste už slyšeli mnohokrát. Může být lákavé přerušit ho slovy: „Já to zvládnu." Existuje ale i lepší způsob dosažení nezávislosti při plnění úkolu. 

Proč to udělat?

Pokud společně sestavíte plán, jak zadání samostatně plnit, a následně podle něj postupujete, mohou se v důsledku zlepšit vaše dovednosti i výkonnost, může to zásadně změnit vaše zavedené postupy a pomoci vám stát se odborníkem na danou oblast. Možná dokonce najdete způsob, jak daný úkol vyřešit lépe.

Jak na to:

1. Vyberte si konkrétní úkol, za který byste chtěli převzít větší zodpovědnost, a informujte předem nadřízeného o tématu rozhovoru.


Spíše než něco obecného (jako např. plánování) nebo natolik ambiciózního, že to není reálné (samostatné vedení dalšího projektu se zapojením většího počtu oddělení), si zvolte úkol, který je dobře definovaný a zároveň splnitelný.

Například:

 • reakce na složitější požadavky klientů
 • vedení předběžných zkoušek realizovatelnosti návrhu
 • příprava prezentace pro klienta bez pomoci ze strany manažera

Pokud máte problém s výběrem úkolu, zeptejte se sami sebe:

 • Které úkoly jsem připraven plnit s menším zásahem ze strany manažera?
 • Plnění jakého úkolu bych mohl zlepšit nebo zefektivnit?
 • Jaký úkol bych měl zvládat, pokud chci rozvíjet svou kariéru?

Pak dejte svému nadřízenému vědět, že byste si rádi promluvili o tom, jak zvýšit vaši samostatnost, a přidejte toto téma na program příštího setkání ve dvou.

2. Na setkání ve dvou si společně s nadřízeným načrtněte fáze růstu, v jejichž rámci budete při plnění úkolu postupně posilovat samostatnost.


Pokud například chcete, abyste primárně vy prezentovali klientům práci týmu, může váš postup vypadat takto:

 • Připravíte prezentaci pro klienta v úzké spolupráci s manažerem nebo kolegou.
 • Vytvoříte prezentaci na vlastní pěst, ale před jejím předáním klientovi si vyžádáte zpětnou vazbu od nadřízeného.
 • Samostatně napíšete a přednesete prezentaci klientovi a následně budete požadovat zpětnou vazbu od manažera.

Pokud má váš nadřízený obavy z toho, že byste měli převzít za daný úkol větší zodpovědnost, zeptejte se na důvod. V závislosti na tom, co vám řekne, zvažte další kroky, abyste se k požadované úrovni odpovědnosti propracovali (např. zkusit menší úkol, stínovat kolegu nebo absolvovat oficiální školení).

3. Společně naplánujte kroky, které můžete podniknout, abyste se posunuli z jedné fáze růstu do druhé.


Můžete například:

 • Předvést pět cvičných prezentací kolegům a naučit se tak lépe mluvit před lidmi.
 • Zúčastnit se workshopu o sdělování hlavních myšlenek a naučit se identifikovat, jaké informace jsou pro klienty podstatné.
 • Vyžádat si tipy od odborníka z oddělení designu, jak sestavovat svěžejší
  a poutavější prezentace.

Diskutujte o problémech, se kterými se budete pravděpodobně potýkat. Pokud například odpovídáte na složitější požadavky klientů, na jaké technické překážky můžete narazit a jak se s nimi můžete sami vypořádat.

Zvažte také, jak by vám mohl pomoci manažer a kolegové z týmu, např. více koučování ze strany nadřízeného, kolečko vzájemných hodnocení mezi kolegy nebo rozpočet účasti na školení.

4. Zkontrolujte, jak jste pokročili, a podle potřeby plán upravte.

Jste na cestě k dalšímu stupni nezávislosti? Promluvte si se svým manažerem a ujistěte se, že se na odpovědi shodnete.

Nezapomeňte, že váš plán není pevně daný. Je práce náročnější, než jste očekávali? Narážíte na překážky? Možná budete muset požádat o další zpětnou vazbu a koučování nebo o čas na procvičování. Přebíráte odpovědnost rychleji, než jste očekávali? Možná získáte ještě větší samostatnost, než jste původně zamýšleli.