0
Udělejte si čas na obnovu vašeho osobního poslání

Udělejte si čas na obnovu vašeho osobního poslání

24. října 2015

Tak jako v posledních třech letech i dnes bychom vás chtěli povzbudit k tomu, abyste si v následujících dnech udělali čas a „osvěžili“ vaše osobní poslání.

Pokud osobní poslání ještě nemáte, přijměte tuto výzvu jako příležitost si jej napsat. Osobní poslání dává vašemu životu smysl a směr. Připomíná vám, co je pro vás důležité a cenné, vede vás, když se rozhodujete.

Začněte s myšlenkou na konec, třeba takto: Představte si, že od dnešního dne uběhlo 20 let a vy jste obklopeni těmi nejdůležitějšími lidmi vašeho života. Co byste si od nich přáli o sobě slyšet? 

Význam osobního poslání FranklinCovey připomíná v den výročí narození Stephena R. Coveyho (24. 10. 1932), který svůj život zasvětil pomoci lidem, aby dokázali najít svůj vnitřní hlas a žít podle něj.

"Opravdu nezáleží na tom, jak rychle jdete, pokud jdete špatným směrem.
– Stephen R. Covey

Při vytváření osobního poslání si můžete pomoci s nástrojem Mission Statement Builder (v angličtině).