0
Trendy firemního vzdělávání

Trendy firemního vzdělávání

24. června 2020

Současný vývoj postavil firmy do situace, na kterou nebyly připraveny. Mnoho z nich bude mít pravděpodobně jiné priority než rozvoj lidí. Jak vidí Tomáš Kopecký, ředitel FranklinCovey, nové cesty, kudy se vzdělávání bude ubírat?

Ti, kdo se adaptují, přežijí.

Článek vyšel v příloze časopisu HR forum "Trendy firemního vzdělávání" v červnu 2020
Přečíst v PDF

Titulní strana přílohy HRF 5_2020Koronavirová situace přepsala pravidla běhu světa, na která jsme byli doposud zvyklí. V březnu, v dubnu a květnu 2020 v ČR zcela zmrazila některá odvětví a má a bude mít hluboké dopady na ekonomický a společenský život společnosti i na fungování firem. To se odrazí na způsobu, jak se společnosti postaví k rozvoji svých firem a zaměstnanců. I když zažíváme bezprecedentní období, potřeba vzdělávání a rozvoje nezmizí. Velmi pravděpodobně se firmy z hlediska přístupu k rozvoji rozdělí do dvou skupin.

První z nich rozvoj na kratší či delší dobu zcela zastaví v závislosti na míře nejistoty, kterou zažívají. Jedná se o firmy ekonomicky těžce zasažené i ty téměř nedotčené, jejichž management z různých důvodů zastavil veškeré investice.

Ve druhé skupině jsou opět oba typy firem, nicméně jejich vedení vnímá tuto situaci jako příležitost a hledá nové možnosti, jak si zajistit konkurenční výhodu. Minimálně tím, že i přes krizový stav využívají větší míry volného času zaměstnanců k jejich dalšímu rozvoji a investují prostředky odpovídající ekonomickým možnostem.

Zcela nepřekvapivě pozorujeme dva trendy, které mohou díky současné situaci posílit:

  1. Na prvním místě je to jednoznačně digitalizace obsahu a on-line dodání. Ve FranklinCovey (FC) celosvětově vnímáme, že 25−40 % zákazníků okamžitě a ochotně přejde z živého podání na on-line variantu.
  2. Individuální rozvoj – na míru postavené, interaktivní řešení (pro jednotlivce či tým) kombinující živé a on-line dodání nebo samostatné individualizované a časově flexibilní digitální vzdělávání.
Co v této souvislosti FC nabízí?

Společnost FC pomáhá firmám dosahovat výsledků způsoby, při kterých je potřeba změny chování lidí. Naše programy stavíme na trvalých principech, v současné situaci více než aktuálních. Jsme si jisti, že systematické budování firemní kultury přináší nezcizitelnou konkurenční výhodu. Mnoho firem dnes deklaruje, že lidé jsou jejich největší hodnotou. Náš pohled je odlišný. Nikoli lidé, ale jejich vzájemné vztahy jsou tím největším aktivem firem. A to je oblast, na kterou se ve FranklinCovey soustředíme.  

Nabízíme klasické formy dodání s využitím našich konzultantů i revoluční přístup pod názvem All Access Pass (AAP). Umožňuje využívat veškeré know-how FC formou předplatného pro danou skupinu osob, a to jak s interním lektorem, tak digitální formou či kombinací obojího.

Nemluvím o e-learningu, tedy o sledování předtočených lekcí, ale o interaktivních programech s možnostmi sebehodnocení, stažení různých nástrojů a práce s nimi i v rámci týmu, případně se svým nadřízeným. Celé řešení AAP nyní obsahuje 30 jedno nebo vícedenních programů a 175 digitálních lekcí, které jsou v různých délkách od „bite size learning“ do tří minut po hodinové lekce. Programy a lekce jsou dostupné v češtině, angličtině a dalších světových jazycích. Obsah řešení neustále rozšiřujeme.

Které oblasti nabídka FranklinCovey řeší?

Cílovými skupinami jsou jednotlivci, manažeři na všech úrovních i celé týmy a firmy z pohledu naplňování klíčových strategických cílů. Programy v AAP pokrývají 16 klíčových kompetencí, které navazují na Lomingerovské kompetence.

Jak zajistíte, že lidé ve firmách budou vaše produkty využívat?

Součástí AAP je modul umožňující správci systému sledovat, řídit a reportovat aktivity uživatelů. Lze v něm vystavět individualizované rozvojové plány podle časových možností jednotlivců. A to s využitím interního lektora, nebo formou digitálních lekcí.

Když chci některý z produktů FC využít, jak to funguje?

Důležité je pro nás vědět, jaké problémy či oblasti chce klient řešit, a na základě těchto požadavků navrhneme řešení vyhovující jeho potřebám a možnostem. Například v době, kdy se home office stává novým normálem, to mohou být digitální lekce, které lze individualizovat potřebám jednotlivců, cena měsíčního přístupu je 485 Kč na osobu a dále se snižuje při spolupráci na delší časové období.

Tomáš Kopecký, Managing Partner FranklinCovey Česká republika, Slovenská republika