0
Top 20 Leadership Training Companies 2020

Top 20 Leadership Training Companies 2020

7. září 2020

Podeváté v řadě jsme byli portálem Training Industry zařazeni na seznam dvaceti nejlepších společností poskytujících konzultace a školení v oblasti leadershipu.

Mezi dvacítku nejlepších vzdělávacích společností za rok 2020 se FranklinCovey dostala mimo jiné díky dvěma novým programům – Nevědomé předsudky: pochopením předsudků k uvolnění a Get Better: 15 Proven Practices to Build Effective Relationships at Work (pozn.: dostupné jen v angličtině)

FranklinCovey na seznamu TOP 20 Training Companies v předchozích letech

Portál Training Industry je nejdůvěryhodnějším zdrojem informací pro vedoucí pracovníky v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Žebříček nejlepších poskytovatelů školení leadershipu se zakládá na důkladné analýze kompetentnosti, zkušeností a odbornosti poskytovatelů školení v oblasti vedení lidí. Oceněné společnosti nabízí kurzy, školení nebo vzdělávací programy, jejichž cílem je zvyšování výkonnosti manažerů a lídrů v organizacích. Programy jsou často určeny lídrům týmů a manažerům na střední úrovni i ve vrcholových pozicích.

„Je nám velkou ctí, že jsme byli portálem Training Industry opět zařazeni na seznam Top 20 Leadership Training Company,“ uvedl Bob Whitman, CEO společnosti FranklinCovey. „Je potěšující, že náš nejnovější program Nevědomé předsudky: pochopením předsudků k uvolnění potenciálu™ měl u klientů nad očekávání dobrou odezvu. Je to další doklad dlouhodobé snahy nabízet řešení, která se dotýkají nejpalčivějších obchodních potřeb klientů. S povděkem kvitujeme, že tisícovky organizací nacházejí trvalou hodnotu v licenci pro firemní vzdělávání All Access Pass® (AAP), jež jim nabízí neomezený přístup ke kompletní nabídce našich špičkových řešení, nyní včetně programu Nevědomé předsudky.“

Programy FranklinCovey zaměřené na rozvoj leadershipu se věnují konkrétním a zásadním výzvám, se kterými se organizace potýkají při budování kompetencí manažerů a dosahování měřitelných výsledků. Tato řešení vybaví lídry myšlenkovým nastavením, dovednostmi a nástroji nezbytnými k uvolnění potenciálu zaměstnanců tak, aby mohli naplňovat nejvyšší firemní cíle. K nastartování tohoto typu změny v chování se společnost FranklinCovey poskytuje celou škálu různých nástrojů a forem dodání – naživo s lektory FranklinCovey, předáním know-how interním lektorům klienta, on-line od dvouminutovek až po delší digitální studijní formy. Digitální lekce a kurzy zákazníkům umožňují vzdělávat se soustavně s maximálním dopadem a využívat kapacit zaměstnanců, ať jsou kdekoli – což je nanejvýš důležité v aktuální pandemické situaci, kdy mnozí pracují z domova.

Celá tisková zpráva a podrobnosti k oceněným programům

Tisková zpráva v angličtině