0
To nejdůležitější na první místo

To nejdůležitější na první místo

4. června 2018

STEPHEN R. COVEY, 1. 1. 1994

Zjistil jsem, že „dobré“ je nepřítelem „nejlepšího“, a to v případech, kdy se nejdůležitější věci v životě podřizují něčemu jinému.

 

Když se mé dceři Marii narodilo další miminko, jel jsem ji pár dní po porodu navštívit a očekával jsem, že bude šťastná. Místo toho jsem ji ale našel úplně zoufalou. „Mám ještě tolik jiných projektů a zájmů, které jsou pro mě důležité. Teď je ale musím všechny odložit stranou a všechen čas trávím uspokojováním fyzických potřeb děťátka. Nemám čas ani na své dvě starší děti a na manžela.“

„Takže nové děťátko tě úplně pohltilo?“ podotkl jsem ve snaze porozumět jí.
„Mám i další věci na práci, třeba texty, které musím zpracovat. A v mém životě jsou i další lidé,“ pokračovala.
Zeptal jsem se jí: „Co ti radí svědomí? Možná právě teď záleží jen na jediné věci a to je miminko.“
„Ale já mám tolik jiných projektů a plánů,“ řekla. Ukázala mi svůj diář. „Vyhradím si čas i na tyto další věci, ale neustále je musím přerušovat a odbíhat za miminkem.“
Mluvil jsem s ní o konceptu kompas versus hodiny: „Cestu ti ukazuje tvůj vnitřní kompas, tvé svědomí, vždyť děláš něco nesmírně dobrého. Teď není ten správný čas nechat se řídit hodinami. Diář na pár týdnů zahoď. Jen jedna věc je opravdu potřebná. Takže se uvolni a užívej si do hloubky toto přirozené ‚vyrušení‘ ve svém životě.“

„Ale co vyvážený život a ostření pily?“ opáčila, protože ví, že tyto principy učím.
„Tvůj život bude na chvíli v nerovnováze, což je v pořádku. Rovnováhu hledáme v dlouhodobé perspektivě. Prozatím zapomeň na nějaký harmonogram a na kalendář a soustřeď se na sebe. Nedělej si starosti. Užívej si miminka, ať cítí tvou radost.“ Připomněl jsem jí: „Dobré je často nepřítelem nejlepšího. Splnění všech naplánovaných závazků ti těžko dopřeje pocit spokojenosti a satisfakce, když kvůli tomu musíš obětovat to nejdůležitější a nejlepší. Spokojenost je úzce spjata s očekáváním v dané roli. Možná že jediná role, na které teď opravdu záleží, je být mámou tvého miminka. A když tuto roli splníš dobře, budeš cítit spokojenost. Když si ale naplánuješ další závazky, a přitom nebudeš mít kontrolu nad potřebami svého dítěte, budeš jenom frustrovaná.“
Marie se pak naučila polevit a více si užívala miminka. Také do péče o potomka více zapojila manžela a sourozence, kteří jí pomáhali se vším okolo.

Zjistěte, co je pro vás nejdůležitější

Odpověď na tuto hádanku najdete mimo jiné tak, že si položíte jiné otázky: „V čem jsem jedinečný? Jaké mám jedinečné vlohy? Co umím jako nikdo jiný? Kdo jiný může být například otcem vašeho dítěte? Prarodičem vašich vnoučat? Kdo jiný může učit vaše žáky? Kdo jiný může vést vaši společnost? Kdo jiný může být matkou vašeho dítěte? Obrazně řečeno máme všichni své „dítě“, nějaký náročný nový projekt nebo produkt.

Každý z nás má jedinečné nadání a schopnosti a důležité poslání v životě. Je však smutné, že často svůj jedinečný potenciál vůbec nevyužijeme, protože ty nejdůležitější věci v životě jsou převálcovány jinými naléhavými záležitostmi. A některé důležité úkoly nebudou nikdy dokončeny nebo ani započaty. Ve své knize To nejdůležitější na první místo, kterou jsem napsal spolu s Rogerem a Rebeccou Merrillovými, poukazujeme na to, že cesta k osobnímu leadershipu vede přes odrazový můstek v podobě vize, poslání, rovnováhy, rolí, cílů, perspektivy a integrity v okamžiku volby. Je to ekologický proces hledání rovnováhy. Je třeba si ho pořádně promyslet.
„Jaké mám v životě závazky? Na kom mi záleží?“
Odpověď je pak východiskem pro další úvahy o vašich rolích.

Cíle jsou dány odpověďmi na následující otázky: „Jak má v budoucnu vypadat každý důležitý vztah či závazek?“ Uzavírat s ostatními oboustranně výhodné dohody typu výhra – výhra a udržovat pozitivní vztahy není moc účinný proces. Vlastně bývá většinou dost zdlouhavý. Ale jakmile se takovou dohodu podaří uzavřít, práce pak jde rychle. Pokud „jedete“ od začátku na účinnost, dost možná volíte nejpomalejší přístup. Ano, můžete své rozhodnutí prosadit silou, ale jestli pak lidé budou takové rozhodnutí realizovat s plným nasazením, či nikoli, to už je jiná věc. Pomalu je rychle a rychle je pomalu.

Peter Drucker rozlišuje rozhodnutí kvalitní a efektivní. Můžete udělat kvalitní rozhodnutí, ale pokud ho lidé nepřijmou za své, nebude efektivní. Aby bylo kvalitní rozhodnutí efektivní, musí se všichni cítit zavázáni k jeho naplňování. Manažer může umět velice účinně pracovat s věcmi, a přitom být velmi neefektivní v jednání s lidmi. Účinnost je něco jiného než efektivita. Efektivita je slovo pojící se s výsledky, účinnost se vztahuje k metodě. Někteří lidé jsou velmi výkonní ve šplhání po „žebříku úspěchu“, účinnost jejich snažení je vysoká. Pokud však bude opřený o špatnou zeď, nebudou nikdy efektivní.

Účinnost je hodnota, kterou se naučíte při práci s věcmi. Dokážete cokoli rychle přemisťovat: přesouvat peníze, řídit zdroje nebo přestavovat nábytek. Pokud se ovšem snažíte být výkonní a dosáhnout účinnosti při projednávání nějaké palčivé otázky, budete velmi pravděpodobně neefektivní. S lidmi nemůžete jednat stejně jako s materiálem. Účinně můžete nakládat s věcmi, ale ve vztahu k lidem musíte být efektivní, zejména jde-li o citlivá témata. Zkusili jste někdy se svým partnerem účinně jednat o nějakém palčivém problému? Jak to šlo? Když na to půjdete rychle, budete jen pozvolna postupovat kupředu. Když na to půjdete pomalu a lidé se v hloubi duše ztotožní s tím, co je potřeba udělat, když budete vyhledávat synergii a komunikovat v duchu hesla výhra – výhra, zjistíte, že z dlouhodobé perspektivy je to cesta rychlejší, protože vede k většímu nasazení. Dospějete tím způsobem také ke kvalitnímu rozhodnutí zkrátka proto, že můžete těžit z různých kreativních nápadů, které se vzájemně doplňují a přinášejí nová řešení, která jsou lepší a více lidi stmelují.

 


O autorovi
SRC

Po celý svůj život Stephen R. Covey inspiroval milióny lidí, především univerzálními principy, které prosazoval. Několikrát procestoval celý svět a předával své poznání, které bylo přitom celkem prosté: chceme-li v životě dosáhnout opravdového úspěchu a vést smysluplný život, musíme se držet principů ve všech životních oblastech. 

Byl srdcem učitel a často zdůrazňoval: „V životě jsou tři konstanty: změna, možnost volby a principy.“ Na různých místech, od oválné pracovny, přes zasedací místnosti a kulturní domy až po školní haly a rodinná centra, představoval Stephen svým posluchačům nastavení mysli, způsob uvažování, dovednosti a nástroje, na kterých stojí 7 návyků skutečně efektivních lidí – jeho životní dílo. Jeho odkaz je zakotven v 7 návycích, které jsou obecně platné a nadčasové, stejně jako sám autor. 

Stephen je pro své jednoduché, ale významné, univerzální a nadčasové myšlenky uznávaný po celém světě. Stephen R. Covey, jmenován časopisem Time do pětadvacítky nejvlivnějších Američanů, byl jednou z největších osobností světového leadershipu, odborníkem na rozvoj organizací a ideovým lídrem.

Více o autorovi

 

Doporučujeme