0
Teach for Slovakia

Teach for Slovakia

7. července 2015

FranklinCovey je partnerem projektu Teach for Slovakia, který je součástí prestižního mezinárodního programu Teach for All fungujícího ve více než 30 zemích světa.

Cílem programu je podpořit špičkové absolventy a vychovat novou generaci lídrů, kteří budou ovlivňovat a měnit školství. Společnost FranklinCovey se do projektu zapojila rozvojovým programem 7 návyků skutečně efektivních lidí a mladé lidi programem provádí certifikovaný lektor FC Marián Kolník.

Aby jednou všechny děti měly vzdělání, které jim dá šanci v životě uspět.

Dlouhodobým cílem projektu je zlepšit celkovou kvalitu vzdělávacího systému a snížit nerovnost ve společnosti na Slovensku.

Více lídrů. To je to, co našemu školství chybí nejvíc. Proto každý rok hledáme absolventy slovenských a zahraničních vysokých škol, kteří mají velký potenciál stát se lídry, a zapojujeme je do projektu Teach for Slovakia.


Po absolvování intenzivního vstupního tréninku vybraní účastníci stráví dva roky jako učitelé na základní škole. Díky náročné práci s dětmi a komunitou školy dále rozvíjejí své schopnosti lídra – rozvíjí děti v akademické i osobnostní rovině, ovlivňují jejich životy, dokážou být partnerem řediteli při rozvoji celé školy, inspirují mladé lidi k práci ve školství. Po dvou letech působení ve školách pochopí problematiku školství jako málokdo a prostřednictvím další kariéry – ať už v podnikání, školství, politice či v médiích – mohou být hybnou silou při jeho zlepšení. Všichni účastníci jsou intenzivně podporováni kurzy, kouči a mentory, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

Druhý ročník Teach for Slovakia byl za účasti prezidenta Slovenské republiky a ministra školství zahájen 17.7. 2015. První ročník úspěšně zakončilo 13 účastníků a do nového školního roku se k nim přidá 10 nových mladých lidí.

Více o projektu Teach for Slovakia