0
Soustřeďte se na to, co můžete ovlivnit. Obzvláště v době, kdy je tolik věcí mimo naši kontrolu.

Soustřeďte se na to, co můžete ovlivnit. Obzvláště v době, kdy je tolik věcí mimo naši kontrolu.

11. října 2020

Současná celosvětová pandemie Covid 19 působí na jednotlivce, firmy i celou společnost. Okruh vlivu a Okruh zájmů a starostí je praktickou cestou, jak tuto velmi stresující záležitost rozebrat a najít na ni svou vlastní odpověď. Starosti nás bez jasné reakce z naší strany ubíjí. Konkrétní ovlivnitelné kroky však nabízí produktivní cestu vpřed.

Váš okruh vlivu zahrnuje všechno, co můžete přímo změnit. Okruh zájmů a starostí zase to, co vás sice zajímá, ale ovlivnit to můžete jen málo nebo vůbec.

V kolik vám ráno zvoní budík, co děláte po probuzení, jak vypadá vaše snídaně a oblečení na daný den? Co posloucháte cestou do práce a na co myslíte? Kdy a na co se soustředíte v průběhu dne? Jak se rozhodujete? Jak se vyjadřujete? To jsou některé příklady činností, které se nacházejí v našem okruhu vlivu.

Nálada, s jakou se probudili naši nejbližší, rozpoložení spolupracovníků, které potkáváme, zprávy, jež se na nás zničehonic vyřítí, když zapneme rádio nebo televizi, a nakonec i výsledky našeho oblíbeného sportovce. To jsou příklady věcí, které spíše nebo úplně spadají do našeho okruhu zájmů a starostí. Nelze je vymazat ze života a ani by to nikdo z nás nechtěl. Pokud se jimi ale budeme zabývat příliš (mluvit o nich, přemýšlet, trápit se jimi), nezbude nám prostor na to, co ovlivnit můžeme a co nám může přinést dobrý pocit z realizace – nějaký hmatatelný výsledek. Ne nadarmo jsme si jako lidovou moudrost uchovali rčení: Nech to koňovi, ten má větší hlavu.

Když se lidé příliš zaměřují na věci, které nemohou ovlivnit, zmenšuje se jejich reálný okruh vlivu a klesá důvěryhodnost. Naopak lidé, kteří řeší problémy spadající do jejich okruhu vlivu, získávají větší a větší důvěru svého okolí a i díky tomu se jejich okruh vlivu zvětšuje. To, jak zvládneme současnou krizi, rozhoduje o tom, jaký okruh vlivu následně budeme mít.

I když je třeba náš okruh vlivu zúžený na nás samotné a naše nejbližší, vůbec není malý a neměli bychom to s ním vzdávat. Manažeři, lídři a politici disponují podstatně větším okruhem vlivu a nesou za svá rozhodnutí také větší zodpovědnost. Pokud jste manažerem nebo lídrem, vyzvěte lidi kolem sebe k zamyšlení nad okruhem vlivu. Pomůžete jim i sobě najít řešení současných problémů.

Co spadá do vašeho okruhu vlivu a čím se má smysl zabývat? Stáhněte si PDF.

Lumír Šarman
konzultant a Master Trainer FranklinCovey pro ČR a SR

Banner RLA 12

Doporučujeme