0
Rozlišujte fakta a pocity

Rozlišujte fakta a pocity

17. února 2021

Dokážete oddělit své emoce od instinktů? Jak často se vaše instinkty liší od emocí a jakou máte „rozlišovací úspěšnost“?

Během rozhovorů o emočním a duševním zdraví často narážím na myšlenku, že je třeba oddělit naše emoce a názory od faktů.

Začal jsem to vnímat jako kompetenci lídrů, která vyžaduje značnou míru sebeuvědomění, emoční vyzrálosti a bystrosti a schopnost sledovat vlastní myšlenky.

Jak nám říká Dr. Daniel Amen, uznávaný vědec zabývající se nervovým systémem a psychiatr, mozek nám lže.

Na té nejzákladnější úrovni je jeho úkolem chránit nás před nebezpečím – uteč nebo bojuj. Ne všechny informace, které nám mozek poskytuje, jsou přínosné nebo dokonce pravdivé. Těžko se to chápe, ale je to tak. Všechna sdělení, která sami sobě tvrdíme, nejsou pravdivá, úplná, a dokonce ani přínosná. Čím více si to budeme uvědomovat, tím spíše rozeznáme, kdy si ve skutečnosti lžeme do kapsy.

Mně se často stává, že si utvářím nějakou představu, protože předjímám, co přinese určité konání, reakce, odpověď nebo budoucí rozhovor.

Vypadá to jako rozumná strategie, pokud by se zakládala na předchozích zkušenostech s lidmi, společnostmi a tématy. Často slýcháme, že „minulé zkušenosti jsou nejlepším ukazatelem budoucího výkonu.“

To sedí, zejména u lidí, kteří nás přivádí k šílenství. Čím více se však budeme myšlenkově opírat o toto rčení, tím méně budeme u druhých hledat a předpokládat dobrý záměr. A s o to menší pružností pak dokážeme k různým situacím zaujmout nový, flexibilnějším postoj.

Udělejte si návyk oddělovat emoce a názory od faktů a vneste do svého jednání pružnost a uvědomělost. Začněte tím, že si uděláte seznam situací nebo lidí, kteří vám jdou na nervy a rozčilují vás, a položte si otázky:

  • Co přesně vás štve?
  • Můžete ustoupit alespoň o píď, aniž byste ztratili čest? Zůstane váš morální kompas nedotčen?
  • Mohli byste příště v podobné situaci či konfrontaci s těmito lidmi reagovat jinak?
  • Jste otevřeni masivnímu posunu paradigmatu na základě nové informace?
  • Zakládají se vaše reakce na tyto situace nebo lidi na emocích a názorech nebo na faktech?

Pomocí těchto otázek vrazte klín mezi podnět způsobený určitými lidmi a situacemi a vaši reakci na něj.
Máte svobodu volby rozhodovat se na základě faktů a nikoli na základě pocitů či názorů. Využijte ji a uvidíte, že už nebudete muset tolikrát něčeho litovat, a dosáhnete na takovou úroveň efektivity, která vám dosud unikala.

Scott Miller


O autorovi

Scott J. Miller je výkonným ředitelem oddělení Business Development a marketingovým ředitelem společnosti FranklinCovey. Ve společnosti působí již 20 let, z toho 12 let v kontaktu s tisíci lektory a konzultatnty FranklinCovey po celém světě.

 


Někdy může být velmi náročné oddělovat fakta od emocí. Je potřeba dbát na pravidelnou obnovu, zkuste to s naší pomůckou.

4 dimenze obnovy