0
Recept na plnění cílů

Recept na plnění cílů

18. ledna 2021

Existuje univerzální recept na plnění cílů? Bohužel ne. Náš vzorec vám však pomůže komunikovat cíle v týmu tak, aby byly konkrétní, měřitelné a snadno pochopitelné.

Mnoho manažerů si dává vágní cíle – například zvýšit míru udržení zákazníků. U takových záměrů si však lidé nejsou jistí, jak si vedou a o co přesně vlastně usilují. Jednoduchý vzorec z programu společnosti FranklinCovey 4 disciplíny realizace představuje účinný nástroj, který vám pomůže zorientovat se: jak si stojíte dnes, kam směřujete a dokdy chcete cíl splnit. Ne každý cíl lze na tento vzorec logicky napasovat, ale jeho používání vám pomůže při komunikaci o cílech v týmu, aby byly konkrétní, měřitelné a snadno pochopitelné.

Jak na to:
1. Zvolte jeden týmový cíl k vypilování.

Například takový, který má pro tým nejvyšší prioritu nebo jemuž podle vás chybí jasně definované výsledky. Případně se zeptejte v týmu, který cíl je potřeba zpřesnit. Vzorec můžete použít hned na začátku při výběru a formulování cílev týmu.

2. Přeformulujte cíl do podoby z X do Y dokdy.

Pokud zjistíte, že zvolený cíl nelze napasovat na tento vzorec (protože se třeba týká zkoumání nového tématu), alespoň zkuste doplnit konkrétní atributy a termín (dokdy), aby byl nějak časově ohraničen. Například:

  • Vágní cíl: Zvýšit míru udržení zákazníků.
  • Vypilovaný cíl: Do konce čtvrtletí zvýšit míru udržení zákazníků z 65 na 75 %.
  • Vágní cíl: Otestovat prodejní přístupy na novém trhu a zjistit, který má u potenciálních zákazníků největší odezvu.
  • Vypilovaný cíl: Otestovat tři prodejní přístupy na novém trhu a do konce tohoto roku zjistit, který má u potenciálních zákazníků největší odezvu.
3. Proberte cíl definovaný jako z X do Y dokdy s lidmi v týmu.

Můžete představit ostatním cíl daný jako z X do Y dokdy a oni se k němu vyjádří, nebo lze jeho znění zformulovat společně. Zapojení týmu je v každém případě důležité pro celkové přijetí cíle a také máte jistotu, že si kladete dobrý cíl, který je pro ostatní výzvou, nikoli však nedosažitelnou. Při diskusi zkuste položit tyto otázky:

  • „Je výstup realistický vzhledem k naší aktuální výchozí situaci a času, který na to máme?“
  • „Jak bychom ho mohli vyjádřit ještě výstižněji, zjednodušit nebo použít konkrétnější formulaci?“
  • „Vyplývá z něj, o co nám vlastně jde? Nemůže dojít k nedorozumění?“
  • „Změnila by jiná formulace váš přístup? Jak?“
4. Když se budete o cíli bavit, používejte výrazy z jeho finální formulace.

V rámci týmu pak budete jistě probírat a nastavovat komplexní přístup k tomuto cíli: Jak se dostanete ze 65 % na 75? Podle čeho budete určovat, který prodejní přístup bude testován? Nicméně vaše formulace z X do Y dokdy může posloužit jako účinná zkratka při diskuzi o cíli – snadno ji můžete opakovaně sdílet napříč celou společností nebo napsat na tabuli a sledovat pokrok.

Zajímá Vás, jak tento recept uplatnit v praxi? Podívejte se na naše řešení pro týmy i celé firmy.

Stáhněte si jednoduchý a účinný nástroj pro analýzu skutečně nejdůležitějších cílů.

Analýza činností 80/20