0
Principy létání – jak můžete vy i vaše organizace vzlétnout a letět kupředu

Principy létání – jak můžete vy i vaše organizace vzlétnout a letět kupředu

2. května 2022

Stejně jako při létání i v životě a v podnikání existují čtyři principy, které řídí let – váš osobní  i vaší organizace.

Sedím na palubě Boeingu 737 na lince z Los Angeles na Havaj a udivuje mě (jako ostatně pokaždé, když nastoupím do letadla), že může něco tak obrovského letět. Je s podivem, že věc vážící přes 30 tun může stát v klidu na zemi na losangeleském mezinárodním letišti a potom se vznést a vystoupat do výšky nějakých 10 tisíc metrů nad Pacifikem. Kromě toho letadlo odolává občasným větrným poryvům, překonává značný odpor tryskového proudění přesahující 160 km/hod., a to po dobu pěti a půl hodiny, než hladce přistane na Havaji.

Stejně jako u jiných výkonů, pohybu, pokroku, překonávání překážek nebo odporu i tento let se řídí určitými principy. Lidé, kteří letadla navrhují, projektují, konstruují a obsluhují, uplatňují při své práci znalosti principů létání a touto činností si vydělávají na živobytí. Řídícími principy létání jsou gravitace, vztlak, tah a odpor

 

Stejně jako při létání i v životě a v podnikání
existují čtyři principy, které řídí let 
– váš osobní i vaší organizace.

Pokud se chceme posunout ze stávajícího místa do požadovaného bodu a bereme to vážně, musíme postupovat v souladu s těmito jednoduchými řídícími principy lidské výkonnosti: zaměření, pákový efekt, zapojení a zodpovědnost.

Zaměření

Představte si, že je slunečný letní den, procházíte se venku a cítíte, jak vás slunce hřeje do zad. A teď si představte, že byste pomocí lupy zúžili ohnisko tohoto slunečního paprsku na deseticentimetrové kolečko. Dejte ruku pod zúžený paprsek světla, který vám vznikl. Jaké to je?

Množství světla se nezměnilo, ale změnil se účinek dostupné energie. Lidé, kteří dosahují výjimečných výsledků, dokážou zaměřit svoji pozornost a veškerou snahu na několik klíčových cílů, které jsou v souladu s jejich vizí – kterým směrem se chtějí ubírat, co chtějí mít a co chtějí dělat. Přijmeme-li princip zaměření za svůj, musíme se smířit s tím, že bude vždy možné dělat více skvělých věcí, než na kolik máme čas a energii. Když svou pozornost a úsilí roztříštíme mezi příliš mnoho cílů, byť ušlechtilých, jsme na nejlepší cestě k průměrnosti a nesplněným snům.

Pákový efekt

Páka je jednoduchý mechanismus, který slouží ke znásobení síly. S pevnou tyčí opřenou o správně umístěnou oporu můžeme pohnout těžkými předměty (a nesnadnými cíli) s mnohem menším úsilím. Každý den máme jen omezený čas na to, abychom se mohli věnovat tomu, na čem záleží. Když se budeme soustavně věnovat věcem, které nás posouvají ze stávajícího bodu směrem, kde chceme být, zapůsobí to jako páka – pro nás osobně i pro organizaci. Aby se věci pohnuly, vyžaduje pákový efekt v životě správné chování (tedy tyč nebo paprsek) a řádnou konzistenci a kvalitu (dobře položenou opěru).

Například pákou pro zhubnutí není čip do posilovny na klíčence, i když se někteří z nás chovají, jako by právě to dokázalo zázraky. Nepomůže, ani když budeme třikrát týdně chodit do posilovny. Nejlepší pákou jsou přijaté a vydané kalorie. Ve světě obchodu může být pákou pro navýšení úspěšně uzavřených zakázek příprava před obchodním telefonátem a osobní schůzky s potenciálními zákazníky. Oporou by mohlo být dodržování procesu, který jste si naplánovali, a strukturalizace rozhovoru tak, aby zákazník prozřel a našel ve vaší nabídce opravdovou hodnotu. Páka a opora, které mají zvýšit angažovanost zaměstnanců, spočívají v tom, aby všichni v týmu viděli, že na cestě ke splnění společných cílů dělají pokroky. K tomu slouží týmové či firemní výsledkové tabulky, které lidé sami připravují a každý týden aktualizují.

Zapojení (díky sledování a měření pokroku)

Zapojení je o vytváření prostředí, které lidi přiměje zapomenout na výmluvy a přijmout závazek vedoucí ke zlepšení a k pokroku. Maximálního zapojení a motivace dosáhnete, když vidíte údaje, ze kterých lze vyčíst průběžné „skóre“. Stejně jako sportovci, kteří dávají góly ze zadních pozic, i my můžeme překonat nepřízeň a určování priorit tím, že budeme sledovat, jak si vedeme při dosahování cílů a činností, které je předurčují. Tyto informace jsou jako světlo, díky němuž „vidíme“ svou aktuální míru úspěšnosti. Ti úspěšní mohou na jejich základě upravit své počínání a v rámci pravidel či hodnotového rámce společnosti zavést inovace, které zaručí finální úspěch. Sledování skóre je pro pokrok osobní i organizace stěžejní. Popravdě pokud nesledujeme pokrok, nedokážeme říct, zda se zlepšujeme, a dokonce ani nepoznáme, když uspějeme. Pak je mnohem menší pravděpodobnost, že budeme podávat takové výsledky, ke kterým jsme se zavázali.

Zodpovědnost

Slovo zodpovědnost má ve svém základu „zodpovídat“. Zodpovídáme se lidem v týmu, ve společnosti, v rodině, že se budeme snažit být ve své roli co nejlepší. Každý týden − a dokonce každý den − je zodpovědnost mechanismem lidského výkonu, který napomáhá tomu, abychom ze sebe dostali to nejlepší. Život je někdy pěkně nabitý, a tak se snadno může stát, že důležité věci zapadnou v záplavě naléhavých problémů nižší priority.

Joe Dumars, člen basketbalové síně slávy NBA, jednou řekl: „V dobrých týmech vede hráče k zodpovědnosti trenér, ve výjimečných týmech se vedou k zodpovědnosti hráči sami navzájem.“ Vzájemná zodpovědnost má obrovskou moc. Vědomí, že se důležití lidé v našem životě spoléhají, že budeme plnit své závazky, v nás nastartuje poctivost a odhodlanost, a to nám pomůže dát přednost činnostem, které jsou nezbytné pro dosažení společného cíle. Odpovědnost vůči někomu, jehož autorita je dána pozicí, často vede pouze k poslušnosti. Když se ale rozhodnete být zodpovědný k lídrům a kolegům v práci, přátelům či k rodině, je to pro vás závazek, který namísto poslušnosti přináší zapojení a pokrok.

Závěr

Pokrok v jakékoli podobě je řízen principy. Newtonův první pohybový zákon říká, že těleso (předmět, tým, organizace nebo člověk) zůstává v klidu nebo v přímočarém rovnoměrném pohybu (průměrnost nebo dokonce špatné výkony), dokud na něj nezačne působit vnější síla. Touto „silou“ je v práci nebo v osobním životě čas, myšlení a aktivita zaměřená na pohyb vpřed.

Newtonův druhý pohybový zákon říká, že těleso, na které působí síla, se pohybuje se zrychlením, které je přímo úměrné působící síle. Stejně jako principy gravitace, vztlaku, tahu a odporu řídí výšku, rychlost a vzdálenost letu, i náš posun k nejdůležitějším osobním a profesním cílům je řízen principy. Byť samotný záměr zlepšit se představuje důležitý odrazový můstek, chceme-li zvýšit sílu působící na osobní a pracovní cíle, musíme se zaměřit na několik málo klíčových priorit, najít páku, která přinese maximální posun při minimálním úsilí, naplno se do věci vložit, pomoci si měřením výsledků a pravidelně skládat účty lidem, kterým na našem zlepšování záleží.

Dosáhnout významného pokroku v čemkoli důležitém vyžaduje disciplínu, což může být náročné, ale cesta i cíl budou stát za to.

Děkuji, že jste si článek přečetli. Pokud se vám takové články líbí, můžete mě sledovat na LinkedInu. Zapojte se do diskuze a sdílejte článek s lidmi, které by podobná diskuze mohla zajímat.

Senior Consultant, FranklinCovey Co.