0
Příliš mnoho práce na to, abyste mohli myslet na své cíle?

Příliš mnoho práce na to, abyste mohli myslet na své cíle?

7. září 2022

Do vaší e-mailové schránky právě dorazil 68. e-mail za tento den. Cíle? Vaším jediným cílem je ustát to do konce pracovní doby! Proč tomu tak je?

Článek byl  převzat ze vzdělávacího portálu FranklinCovey Jhana, který se zaměřuje na seberozvoj manažerů − tzv. mikroučení.
Jhana je součástí je součástí platformy FranklinCovey All Access Pass.


Každý má hektické dny, ale pokud jste si zvykli spíše reagovat než plánovat, může váš pracovní život časem namísto smysluplné kariéry ústit do slepé uličky. Věnujte pár myšlenek stanovení a plnění cílů. Dlužíte si to.

Možné důvody, proč to tak je:
  • Ve stanovování cílů nevidíte velký přínos.
  • Vaše cíle vlastně nejsou vaše – byly vám nadiktovány a pramálo pro vás znamenají.
  • Jste skutečně přepracovaní nebo neustále děláte v krizovém režimu.
  • Máte tendenci si stanovovat cíle, ale pak na ně zapomenete.
  • Vaše cíle jsou příliš velké nebo nejasné na to, abyste je mohli začlenit do každodenního života.
Způsoby, jak to řešit:

1. Zeptejte se sami sebe: Jste opravdu příliš zaneprázdněni?

Jde skutečně o čas? Nebo je přílišná zaneprázdněnost vhodnou výmluvou pro odkládání myšlenek na vyšší cíle? Stanovení cílů je v mnoha ohledech náročnější než běhání kolem a hašení požárů. Chce to ochotu ponořit se do svých hodnot a motivací a zamyslet nad tím, kam směřujete. Obvykle se to také vyplatí – potvrdí vám to tisíce úspěšných lidí.

Henry Ford kdysi řekl: „Ať už si myslíte, že to dokážete, nebo ne, máte pravdu.“ Jinými slovy, váš přístup pravděpodobně určí výsledek, pokud jde o cíle nebo cokoli jiného, o co se pokusíte. Přechod od negativního k pozitivnímu myšlení by vám mohl dodat vnitřní impuls, který potřebujete ke stanovení priorit.

2. Rozlišujte mezi důležitým a naléhavým. 

Je snadné se chytit do pasti a zaměnit naléhavost za důležitost. Víte, co je co, pokud jde o práci, kterou vykonáváte? Zkuste si vyhradit hodinu na analýzu svých priorit. (Pokud jste tak pozadu, že si nemůžete dovolit obětovat ani hodinu, věnujte tomu čas navíc o víkendu, vyplatí se to!) Poté sepište vše, na čem pracujete, a seřaďte jednotlivé položky podle naléhavosti (kdy musí být hotové) a důležitosti (jak moc je to důležité pro vás, nadřízeného či společnost).

Když budete mít všechno sepsáno, na začátku každého dne si vyhraďte několik minut a vyberte některé důležité věci, na které si ten den uděláte čas, i když jsou méně naléhavé. Na konci dne si vyhraďte dalších pět minut na kontrolu, jak jste si vedli, a zhodnocení pokroku.

3. Vyberte si cíle, na kterých vám skutečně záleží. 

Co se vám na vaší práci líbí? Co vás rozčiluje? Co byste chtěli změnit? Aktivně se zaměřte na cíle, které vám rozproudí krev v žilách. Nepřijímejte pasivně ty, které vám určí ostatní nebo o nichž si myslíte, že se budou líbit ostatním. Je mnohem snazší najít si čas na práci na cílech, pokud pracují pro vás.

4. Rozdělte své cíle na menší, lépe proveditelné úkoly. 

Řekněme, že máte cíl stát se ředitelem oddělení. Zní to skvěle, ale není to zrovna něco, co by se vám vešlo do jednoho dne během oběda.

K tomuto cíli však můžete směřovat během mnoha obědů. Promyslete si, co všechno by se muselo stát, abyste se stali ředitelem. Možná potřebujete zlepšit své schopnosti řešit konflikty, dozvědět se více o ostatních týmech v oddělení a odvést skvělou práci na příští verzi produktu, abyste si získali pozornost nadřízeného. Můžete se přihlásit na čtyřtýdenní polední kurz o rozpočtování, začít každou středu se svým mentorem u kávy nacvičovat řešení konfliktních situací a v úterý a ve čtvrtek pracovat přes oběd a věnovat více času finalizaci produktu. Pokud se budete řídit takovým plánem, pravděpodobně se za rok nebudete divit, proč jste si nenašli čas na práci na svých dovednostech… a proč jste nebyli povýšeni.

5. Naplánujte si harmonogram práce na svých cílech. 

Stanovení cíle je jen polovina úspěchu – musíte to dotáhnout do konce. V kalendáři věnujte stanovování cílů náležitou pozornost. Vyhraďte si opakující se časové úseky, které budou určeny speciálně pro stanovení, přezkoumání, vyhodnocení a vytříbení vašich cílů. I 15 minut týdně může mít význam, zejména pokud si je naplánujete na stejný den a čas každý týden. Tím nejenže začleníte stanovování cílů do svého pracovního času, ale také z toho uděláte návyk.

6. Promluvte si o svých cílech s nadřízeným. 

Pokud jste byli příliš zaneprázdněni prací na dlouhodobých cílech, je načase si upřímně promluvit se svým nadřízeným.

„Petře, měl jsem tolik práce, že jsem neměl čas podniknout žádné kroky, abych se posunul v prezentování. Byl byste ochoten probrat nějaké nápady, jak bych kroky na zlepšování zařadit do každodenní náplě práce?“

Pokud jste si již společně stanovili cíle, ale mluvíte o nich jen zřídka, je to další věc, kterou můžete změnit. Mnoho lidí o cílech mluví jen jednou ročně, například při hodnocení výkonu, což může mít katastrofální následky. Převezměte odpovědnost za své cíle tím, že se jimi budete zabývat v rámci pravidelných setkání ve dvou. Pak se vám nestane, že byste svým cílům přestali věnovat pozornost nebo byste se nedomluvili, pokud je budete potřebovat upravit či změnit, což se čas od času určitě stane. Bonus: váš nadřízený bude pravděpodobně ohromen iniciativou a organizačními schopnostmi!

7 tipů, jak se věnovat tomu na čem

Využíváte efektivně svůj čas?


Podporujte u svých lidí návyky osobní a mezilidské efektivity, aby naplno rozvinuli potenciál, zvládali největší výzvy a mohli těžit z produktivnější
a kreativnější spolupráce.


STÁHNĚTE SI PRŮVODCE