0
Představení 7 návyků ve škole 12. 12. 2015

Představení 7 návyků ve škole 12. 12. 2015

29. listopadu 2015

Zveme vás na Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Pohádka.

Chcete-li vidět, jak může vypadat 7 návyků ve škole a jak se
s návyky popasovali učitelé a žáci, přijeďte v sobotu 12.12. v 10 hodin ráno do Hradce Králové. Děti vám samy představí, co pro ně návyky znamenají, budete mít možnost navštívit ukázkové hodiny a zakoupit si originální dárek z dětské vánoční dílny.

Principy 7 návyků se zde staly běžnou součástí většiny hodin a patří mezi základy fungování v rámci kolektivu i v celé škole. Poslání a cíle třídy, cíle jednotlivých žáků, jejich sledování a vlastní sebehodnocení stejně jako poskytování zpětné vazby jsou činnosti, které nejsou vlastní řadě dospělým týmům a organizacím. Ve škole v Hradci Králové se s nimi seznamují už na prvním stupni. Více o programu ve škole ...

Program:

10:00 uvítání hostů v hale školy, představení 7N

10:15-10:45 ukázkové hodiny na prvním stupni

11:00-11:30 ukázkové hodiny na druhém stupni

Více informací:

ZŠ a MŠ Pohádka

Program I ve mmně je lídr a jeho výsledky ve školách

Manažer programu Mgr. Ondřej Bárta, tel. 739 073 178, -gqBV828WkGkQOQ.~8Au27d9-orIO1p