0
Praktický seminář Základy úspěšného řízení projektů – 14.4. 2016

Praktický seminář Základy úspěšného řízení projektů – 14.4. 2016

16. března 2016

Kolik z vaší práce má charakter projektu? A jak jsou na tom kolegové? Jednotný proces může zjednodušit komunikaci a to i se zadavateli projektů. Jasné postupy a funkční nástroje také zvýší efektivitu i úspěšnost naplnění cílů všech vašich projektů. 


Manažeři a pracovníci z různých pozic ve firmě se dnes běžně podílí na menších i větších projektech a přecházejí tak do role neoficiálních projektových manažerů. Pro tyto projekty však často nejsou jasně definované výstupy, nejsou zvládána rizika, změny probíhají neřízeně, chybí formální proškolení a procesy. To vše zvyšuje pravděpodobnost neúspěchu projektu, což pro organizaci znamená ztrátu času, peněz a motivace lidí k dalším projektům.

Seminář Základy úspěšného řízení projektů pro neoficiální projektové manažery pomůže účastníkům důsledně dotahovat především menší a středně velké projekty do zdárného konce. Naučí je uplatňovat strukturovaný proces a vybudovat si neformální autoritu. 

Seminář nabízí praktické řešení vedení projektů, které kombinuje uznávaná doporučení PMI (Project Management Institute) s prověřenými přístupy FranklinCovey.


Prospekt k semináři

Termín: 14. 4. 2016 
Místo: Školicí středisko Dýšina
Délka trvání: jednodenní seminář
Lektor: Ondřej Komanec
Cena jednodenního semináře: 8 500 Kč bez DPH. 


PŘIHLÁSIT SE