0
Postavte se realitě čelem

Postavte se realitě čelem

2. března 2021

Podstatou skutečného leadershipu je důvěryhodnost lídra. Bez důvěry nebudu členové týmu ochotni vložit svou budoucnost v nejistých časech do jeho rukou. Důvěryhodný lídr umí čelit nepříjemné realitě. Co to znamená? 

Přijde-li série špatných zpráv nebo se dostaví závažná krize, máme tendenci projít pěti fázemi smutku a jeho zpracování, které popsala psychiatrička a iniciátorka myšlenky hospicové péče Elisabeth Kübler-Rossová.

Pět fází

První stadium je popírání. Snažíme se nepříjemné skutečnosti vyhýbat, jsme zmatení, v šoku a máme obavy. Stačí si uvědomit současnou pandemii a předchozí období, než naplno propukla. Bagatelizování, odkazy na chřipku a vzdálenou Čínu prezentované navenek, ale uvnitř počínající nejistota.

Druhé stadium je hněv. Jsme z nepříjemné události frustrovaní, irituje nás a pociťujeme úzkost. 

Třetí fází je sklíčenost, kdy máme pocit přetížení, bezmoci, nevraživosti k osudu a nejradši bychom vzali nohy na ramena a od nepříjemné události utekli co nejdál.

Čtvrté stadium představuje smlouvání. Snažíme se v nové nepříznivé změně najít smysl (všechno zlé je k něčemu dobré), komunikujeme s ostatními, abychom sdíleli své pohledy a příběhy.

Posledním stadiem je přijetí nové situace, zkoumání možností, které přináší, vytvoření plánu dalšího postupu a zahájení jeho realizace.

Role lídra

Každý lídr by si měl být vědom, že když přijde krize, tak nejenom on, ale všichni lidé z jeho týmu postupně projdou jednotlivými fázemi, které budou mít dopad na zapojení do běžného chodu. Lídr by měl být minimálně o jednu nebo dvě fáze před svým týmem, aby byl připraven poskytnout pomoc, protože on už má svou odžitou zkušenost. Ve fázích popírání a hněvu jsou pro tým důležité relevantní informace a správná komunikace. Ve stadiu sklíčenosti pak emocionální podpora všem, kteří ji potřebují. V posledních dvou fázích smlouvání a přijetí pak provázení, hledání možných řešení a jasný směr, kterým se vydat.

Podstatou skutečného leadershipu je důvěryhodnost lídra. Bez důvěry v lídra nevloží členové týmu svou budoucnost v nejistých časech do jeho rukou, ale budou si individuálně nebo ve skupinách hledat vlastní odpovědi. Týmová efektivita se rozpadne.

Důvěryhodný lídr umí čelit nepříjemné realitě. Co to znamená? K problémům se staví čelem – i k těm, které nedokáže ovlivnit. Bere v úvahu také to, o čem lidé nemluví, ale co přesto prožívají. Čelit realitě znamená řešit náročné situace bez odkladu, vést odvážně rozhovory. Nevyhýbat se tomu, co je podstatné.

Opakem vnímání reality je ignorování skutečnosti („nic se neděje, buďte v klidu“), strkání hlavy do písku („nás se tohle nedotkne“) a postoj, že je všechno v pořádku. Jenže tohle není vedení, to je stagnace a zpátečnictví.

Jak můžeme mluvit, když se stavíme realitě čelem:
  • Pojďme si říct, jaká jsou fakta.
  • Co zatím nezaznělo, a přitom je potřeba to říct?
  • Myslím, že nemluvíme o tom, o čem bychom měli, což je…
  • Co pro nás představuje největší hrozby a největší příležitosti?
  • Co se stane, když se k současným problémům nepostavíme čelem?
  • Jsme dospělí – to zvládneme.
  • Řekněte mi to narovinu.
  • Když to (ne)uděláme, důsledkem po mě/tým/organizaci bude…

Přistupujete k problémům čelem, nebo se náročným situacím vyhýbáte? Co můžete udělat pro to, abyste své chování změnili?

Lumír Šarman
konzultant a Master Trainer FranklinCovey pro ČR a SR

Více o budování důvěryhodnosti

Průvodce Důvěra II_10 vět_obálka

Stáhněte si průvodce

Pár slov toho dokáže hodně. Budování kultury založené na důvěře začíná u několika jednoduchých vět, kterými vyjádříte ocenění, empatii a podporu. Osvojte si těchto 10 – na pohled samozřejmých vět – pomohou vám vytvářet motivující prostředí, ve kterém panuje atmosféra zájmu a otevřené komunikace.