0
Pomozte vašemu nadřízenému být efektivnějším šéfem.

Pomozte vašemu nadřízenému být efektivnějším šéfem.

30. května 2022

Možná vás některé věci na šéfovi dohání k šílenství, ale ničemu nepomůže, když to v sobě budete dusit a jenom si stěžovat. Buďte proaktivní a raději se zaměřte na to, co můžete sami ovlivnit. 

Vyberte jednu jeho slabou stránku a promyslete, jak můžete sami tento nedostatek kompenzovat. Když se vám podaří najít způsob, jak slabinu svého nadřízeného vyvažovat, posílí to důvěru, ukážete dobrou vůli a navíc se vaše situace zlepší.

Zkuste toto:
1. Které dvě až tři věci vás na vašem nadřízeném frustrují?

Pokud vás nic nenapadá, je to jenom dobře. Pokud se ale jen těžko omezíte na tři věci, zaměřte se na to, co vás nejvíce omezuje při práci. Například:

 • Moje nadřízená mě brzdí – na vše se u ní musí stále čekat.
 • Můj nadřízený mi nedává informace, které potřebuji k tomu, abych svoji práci dělal dobře.
 • Můj šéf dělá podle mě špatná rozhodnutí, která mají dopad na mou práci.
2. Ke každému frustrujícímu nedostatku uveďte jednu související slabinu.

Může to být tak, že všechny frustrující aspekty mají společný kořen, nebo je každý důsledkem jiné slabiny:

 • Moje nadřízená mě brzdí, protože je nerozhodná.
 • Nikdy nemám všechny informace, protože můj nadřízený neumí proaktivně komunikovat.
 • Můj šéf dělá špatná rozhodnutí, protože to není zrovna velký stratég.
3. Vyberte jednu slabinu a přemýšlejte, jak byste ji mohli svému nadřízenému pomoci kompenzovat.

To neznamená, že máte někomu říkat, aby se změnil. Naopak se zamyslete nad tím, co byste mohli vy udělat jinak, aby to dané situaci pomohlo. Například:

 • Je-li vaše nadřízená nerozhodná, nabízejte vždy, když od ní potřebujete nějaké rozhodnutí, konkrétní alternativy a doporučení.
  „Potřebuji vědět, který článek vyjde příště. Můžu buď zapracovat na tom rozhovoru, který jsem vám ukazoval minulý týden, nebo to může být článek, na kterém začal dělat Sarabi. Podle mě by bylo lepší vzít nejprve ten rozhovor. Co myslíte?“

 • Pokud váš nadřízený nezvládá komunikaci, požádejte o konkrétní informace, které postrádáte.
  „Dokončuji prezentaci a potřebovala bych vědět, jaká je naše obecná strategie ohledně udržení zákazníků. Kde to zjistím?“

 • Pokud máte pocit, že váš šéf není žádný velký stratég, pokládejte více otevřených otázek, když něco řešíte.
  „Jak na to podle vás budou zákazníci reagovat?“    
  „Na co ještě může mít toto rozhodnutí dopad?“
  „Je takové řešení v souladu s vyšším cílem naší společnosti?“
 4. Po několika týdnech posuďte, zda váš plán pomohl, či nikoli, a podle potřeby ho upravte.

Položte si otázku:

 • Cítím větší, či menší frustraci než předtím? 
 • Bylo odhaleno, co za tím vězí, nebo tu jde o něco jiného?
 • Co lze ještě zkusit, aby se zmírnil dopad dané slabiny na mou práci?

Další články o leadershipu

Průvodce 7 tipů pro vyšší proaktivitu

Převezměte zodpovědnost a buďte iniciativní

Být proaktivní znamená, že se chopíte iniciativy a uděláte, cokoli je potřeba, aby se dobré věci uskutečnily. Ať už jste ve vedoucí pozici nebo ne, můžete být neformálním lídrem a díky proaktivitě zvyšovat svůj okruh vlivu.

Stáhněte si průvodce