0
Ostudné pokrytectví

Ostudné pokrytectví

11. května 2018

STEPHEN R. COVEY. Když lidem kolem sebe dovolíte, aby podléhali stereotypům, hanili ostatní a zařazovali je do škatulek, naznačujete tím, že o nich byste za zády mluvili stejně. Dáváte najevo, že se v životě nedržíte principů, jde vám o zisk, potěšení nebo o popularitu na úkor někoho jiného. 

Přečtěte si předcházející článek  Buďte loajální k nepřítomným.

Kdysi jsem přijel přednášet na havajskou univerzitu a nebyl jsem spokojený s ubytováním. Šel jsem tedy rovnou za rektorem, protože s ním jsem vyřizoval náležitosti okolo svého hostování. Stěžoval jsem si na ubytovacího správce, který mi připadal naprosto neschopný a laxní. Rektor bez váhání odvětil: „To mě mrzí. Ale chci vás ujistit, že je to velmi milý a schopný člověk. Vždyť ho můžeme hned zavolat a společně dát celou záležitost do pořádku.“

Vidíte, jak byl rektor ke správci loajální? Bylo mi trapně ve světle správné rektorovy reakce. Rozpačitě jsem ho požádal, aby ho nevolal a vyřešil to sám. „Chtěl jsem vám to jenom oznámit,“ povídám, protože mě nutil, abych také převzal zodpovědnost za řešení. Rektor přesto zvedl telefon a pozval správce k sobě do kanceláře. Za chvíli jsem viděl, jak míří přes kampus k nám. Hlavou se mi honily myšlenky: Možná jsem se nevyjádřil úplně jasně. Možná za to můžu trochu i já sám. Než ubytovací správce došel do kanceláře, docela jsem roztál. Také na mě udělalo velký dojem, jak charakterně se rektor zachoval. Byl loajální k nepřítomnému člověku, i když to pro mě bylo zahanbující. Uštědřil mi tím nepříjemnou, ale užitečnou lekci správných principů.

Když ubytovací správce vešel do místnosti, úplně jsem otočil. Mile jsem ho pozdravil: „Dobrý den, rád vás vidím.“ Ještě před pár minutami jsem ho tu za zády kritizoval! Rektor viděl na vlastní oči, jaký jsem pokrytec, a o to větší to byla ostuda. Byla to však pro mě velmi užitečná lekce. Naučil jsem se, že mám mluvit o ostatních za jejich zády tak, abych se nemusel stydět, kdyby mě slyšeli. Ti, kdo vás v té chvíli poslouchají, totiž vědí, že byste se v jejich případě zachovali stejně, obzvláště pokud by byly vaše vztahy napjaté. 

Další články:

Buďte loajální k nepřítomným
Loajálnost

Další články připravujeme:
Logický závěr
Nečestné jednání


O autorovi
SRC

Po celý svůj život Stephen R. Covey inspiroval milióny lidí, především univerzálními principy, které prosazoval. Několikrát procestoval celý svět a předával své poznání, které bylo přitom celkem prosté: chceme-li v životě dosáhnout opravdového úspěchu a vést smysluplný život, musíme se držet principů ve všech životních oblastech. 

Byl srdcem učitel a často zdůrazňoval: „V životě jsou tři konstanty: změna, možnost volby a principy.“ Na různých místech, od oválné pracovny, přes zasedací místnosti a kulturní domy až po školní haly a rodinná centra, představoval Stephen svým posluchačům nastavení mysli, způsob uvažování, dovednosti a nástroje, na kterých stojí 7 návyků skutečně efektivních lidí – jeho životní dílo. Jeho odkaz je zakotven v 7 návycích, které jsou obecně platné a nadčasové, stejně jako sám autor. 

Stephen je pro své jednoduché, ale významné, univerzální a nadčasové myšlenky uznávaný po celém světě. Stephen R. Covey, jmenován časopisem Time do pětadvacítky nejvlivnějších Američanů, byl jednou z největších osobností světového leadershipu, odborníkem na rozvoj organizací a ideovým lídrem.

Více o autorovi